Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

Hjertelig velkommen til neste års ISAAC konferanse! Programmet er klart (med forbehold om mindre endringer) og du kan laste det ned her.

Trykk på teksten her for påmelding!

Hovedforelesere er Janice Murray og Juliet Goldbart fra Manchester Metropolitan University. Du kan finne mer informasjon om dem ved å trykke på navnene.

Vi i konferansegruppa og styret i ISAAC Norge gleder oss til å treffe deg!

 

ISAAC Norge ønsker aller våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruker du ASK for å kommunisere eller er du pårørende til noen som bruker ASK? Er du medlem i ISAAC Norge og ønsker å delta på konferansen? Send en søknad til oss! Fristen er 9.01.15.

Les mer om stipendordningen her.

Snöball film har på oppdrag av Utdanningsdirektoratet laget en film om elever som bruker ASK. Du kan se filmen her.

Vi har også laget en ny side med lenker til flere filmer, siden finner du her.

 

Tusen tegn å tenke på (bok)

Boka har 38 tema som egner seg for små og store barn som bruker tegn i sin kommunikasjon. Temaene er visualisert med innholdsrike, men likevel enkle illustrasjoner. Begrepene presenteres både med norske ord og tegn fra norsk tegnspråk, og tegnene er fremstilt med forklarende tegnillustrasjoner. Et alfabetisk register bak i boka gjør det enkelt å finne ord/tegn hvis en ikke vet hvor de er ordnet tematisk. Boka har lakkerte sider uten glans, og den skal tåle ganske røff behandling.

Boka bygger på Tusen ting å tenke på som er ei tilsvarende bok med grafiske tegn, forfattet av Hanne Almås og Torunn Hovd. Illustrert av DAFFYdesign.

Boken kan kjøpes her

Snart er programmet klart! Vi håper å kunne åpne for påmelding i midten av november. Følg med på siden her eller på Facebook!

Boken “Alternativ og supplerende kommunikasjon: en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker” av Stephen von Tetzchner og Harald Martinsen er nå oversatt til russisk. Oversettelsen er støttet av ISAAC Norge gjennom “Stipend til fremme av ASK”.

Statped Sørøst og ISAAC Norges bliss-gruppe har oversatt 2 samfunnsfagbøker (Cumulus) og 2 lesebøker (Zeppelin), samt tilhørende lesehefter, til bliss symbolspråk. Arbeidet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

Du kan laste ned oversettelsen her.

Statped arrangerer i samarbeid med NAV en konferanse om teknologi og spesialpedagogikk torsdag 27. november 2014 på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

SPOT 2014 har fått tak den etterspurte Karen Erickson, fra Center for Literacy and Disability Studies i North Carolina. Hun er kjent for sitt arbeid i forhold til språk, lesing og kommunikasjon. Robin Christopherson er en engasjert britisk teknologiekspert som er spennende å lytte til. Robin er selv blind og på SPOT 2014 gir han innblikk i hvordan teknologi har snudd opp ned på mulighetene til inkludering.

Målgruppen for konferansen er personer som har ansvar eller er opptatt av barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov og bruk av teknologi, som ansatte i PPT, lærere, barnehagelærere, skoleledere, fagpersoner i UH- eller helsesektoren og foreldre.

Her finner du komplett konferanseprogram og mulighet for påmelding.

ISAAC Norge inviterer til den 12. nasjonale konferansen 13.-15. april 2015 på Sundvolden hotell.

Vi ønsker at konferansen skal være en arena for presentasjoner av spennende faglige aktiviteter knyttet opp mot alternativ og supplerende kommunikasjon. Ønsker du å presentere ditt arbeid / forskningsprosjekt / case, send inn et forslag til forelesning!

Du finner mer informasjon og kontaktadresse her.