Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

ISAAC Norge inviterer til den 12. nasjonale konferansen 13.-15. april 2015 på Sundvolden hotell.

Vi ønsker at konferansen skal være en arena for presentasjoner av spennende faglige aktiviteter knyttet opp mot alternativ og supplerende kommunikasjon. Ønsker du å presentere ditt arbeid / forskningsprosjekt / case, send inn et forslag til forelesning!

Du finner mer informasjon og kontaktadresse her.

Kurs i Talking Mats i Oslo og Molde.

Talking Mats er en visuell metode som kan støtte barn og voksne med kommunikasjonsvansker og / eller kognitive vansker til å forstå, vurdere og uttale seg ved hjelp av et svært enkelt verktøy.

Kursdatoer:
Oslo: Kurs 1: 04.09 og 09.10. Påmeldingsfrist: 21.08; Kurs 2: 14.10 og 18.11. Påmeldingsfrist: 22.09
For mer informasjon og påmelding, følg lenken her.

Molde: 20.10 og 28.11. Påmeldingsfrist 22.09
For mer informasjon og påmelding, følg lenken her.

Lettlest kokebok med symboler og bilder – er en tilrettelegging av matoppskriftene fra kokeboken «Så godt!», slik at personer som trenger symbolstøtte gis økt mulighet til selvstendighet og mestring i å lage sunn og god mat.

Kokeboken er tilrettelagt med WLS symboler av Lene Hansen og Heidi Trolldalen i Signo.
Boken kan bestilles fra www.signobutikken.no

Statped Vest inviterer til kursdag og workshop med temaet alternativ og supplerende kommunikasjon.

På dag 1 blir det gjennomført to parallelle kurs:
Et innføringskurs med fokus på bl.a. grunnleggende kommunikasjon, ASK og etablering av språkmiljø og et kurs retta mot fagpersoner i PP-tjenesten med tema som kartlegging og sakkyndig vurdering.

På dag 2 blir det valgbare workshops med ulike tema.

Dato og tid: 1. og 2. oktober 2014, begge dager fra kl. 09:00 – 15:30
Påmeldingsfrist: 15. sep. 2014, kl 15:30

For mer info og påmelding følg lenken her.

En fornøyd gjeng på ISAAC konferansen i Lisboa. Nå er vi tilbake – inspirerte, engasjerte og forhåpentligvis klare for å dele det vi har fått med oss på forelesninger og stands!

I Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap foreslo regjeringen å nedsette en ekspertgruppe til å utarbeide en kunnskapsstatus og en analyse over behov for videre satsing på spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.
Ekspertgruppens rapport er nå klar. Den omhandler mange felt inne spesialpedagogisk utdanning.

Når det gjelder alternativ og supplerende kommunikasjon anbefaler gruppen at:

  • det satses på etter- og videreutdanning for pedagoger, spesialpedagoger og lærere iASK. Dette kan bygge på dagens tilbud ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
  • det satses på å etablere en masterutdanning i ASK gjennom et nordisk samarbeid. Initiativet til en slik nordisk mastergradsutdanning kan foretas av Høgskolen iBuskerud og Vestfold som allerede har kompetanse på fagområdet.

Les hele rapporten her.

 

Statped Sørøst, Gjøvik, fagavdeling ervervet hjerneskade arrangerer en kursrekke med ulike tema innen ASK faget. Kurset arrangeres over 3 dager fra 28.10 til 30.10 2014. Du kan melde deg på alle 3 dagene eller velge den dagen som er mest nyttig for deg.

For mer informasjon og påmelding følg linken her.

Påmeldingsfrist: 01. okt. 2014

ISAAC Norge er godkjent søkerorganisasjon hos Extra Stiftelsen. Dersom du skal søke prosjektmidler gjennom ISAAC Norge, er søknadsfristen satt til 01.05.14. Styret i ISAAC Norge håper det er mange som har gode ideer og vil søke prosjektmidler innenfor ASK-feltet. For å lese mer om dette klikk her.

ISAAC Norge inviterer til dagskonferanse 8. april 2014 på Statped sørøst, Hovseter i Oslo. Tema for konferansen er: Livskvalitet – for alle? Fokus på ungdom og overgang til voksenliv.
Last ned invitasjonen her.
Påmelding foregår via Statped sine nettsider, følg linken her.

 

PODD i Europa har fått ny hjemmeside. All informasjon om PODD kurs i Europa blir lagt ut her:
http://www.podd.dk/eu/index.php

Det gjennomføres flere PODD kurs i Danmark, Sverige og Luxemburg.  Les mer