Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

Et 3-årig prosjekt (2017 – 2020) for  barn og ungdommer som har nytte av symbolsystemet Bliss for kommunikasjon og språkutvikling. Et prosjekt med gruppetilbud og individuell oppfølging for barn/ungdom deres foreldre og fagpersoner

Vil du og ditt barn/ ungdom være med eller kjenner du noen som kan være interessert?


 

 

 

 

 

 

 

Les mer om prosjektet HER.

 

 

Tildeling av midler fra ISAAC Norge til arbeid for å fremme Alternativ og Supplerende Kommunikasjon. Les mer HER

Minner om fristen for å søke stipend for pårørende og brukere som vil på ISAAC-konferansen i april – med tema ASK FOR ALLE! Fristen for å søke økonomisk støtte er 16/1. Program og påmelding til selve konferansen finner dere på www.isaac.no eller på facebooksiden til ISAAC Norge, søknad om stipend sendes til post@isaac.no

 

Søknaden skal inneholde personalia, hva man søker om støtte til (konferansepakke, reiseutgifter, …) og om man søker eller mottar støtte fra andre organisasjoner.

Søknaden sendes til post@isaac.no

Meld deg samtidig på konferansen.

Hvis støtte ikke blir innvilget, eller det er for lite støtte til at du vil delta vil det være mulig å melde seg av igjen.

Støtten er i utgangspunktet tenkt å dekke deler av utgiftene til deltagelse, og vi vet ikke enda hvor stor støtten blir da det vil være avhengig av antallet søkere.

 

 

Har du en prosjektidé? Nå er det ny mulighet for å søke om prosjektmidler fra ExtraSiftelsen. Isaac Norge har søknadsfrist 1.februar for Helse Vår og 1.juli for Helse Høst. Ta kontakt med Prosjektkoordinator Ina Lill Sandmo dersom du ønsker mer informasjon.


Ina Lill Sandmo

 

 

 

 

 

 

 

ISAAC Norge er tildelt midler til 2 prosjekter gjennom Exstrastiftelsen. Gratulerer til prosjekt “Bedre liv med Bliss” og “Symbolverksted.no”!

Les mer om prosjekter og Exstrastiftelsen HER.

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du lyst til å lage film? Da har du mulighet til å delta på ISAAC Norges filmfestival 25. april på konferansen vår på Sundvolden. Temaet er “ASK for alle”. Frist for å sende inn er 20.februar 2017.

Her finner du mer informasjon.

 

 

 

 

 

Den nasjonale ISAAC konferansen er på Sundvolden hotell 24.-26. april 2017. Tittel på konferansen er: ASK for alle, alternativ og supplerende kommunikasjon gjennom livet.

 

Link for påmelding finner du HER.
Program med priser finner du  HER.

 

 

 

Her kommer program og påmelding!

 

 

ISAAC arrangerer nå et helgeseminar i Oslo om ASK for foreldre og pårørende til ASK-brukere.

Mer informasjon HER.

ASK for ALLE – alternativ og supplerende kommunikasjon gjennom livet.

Utlysning av presentasjoner – Call for papers.

Konferansegruppa vil med dette invitere til å sende inn forslag til presentasjoner på den nasjonale ISAAC-konferansen i 2017. Vi ønsker at konferansen skal være en arena for presentasjoner av spennende faglige aktiviteter knyttet opp mot alternativ og supplerende kommunikasjon.

Les mer HER.