Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

I Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap foreslo regjeringen å nedsette en ekspertgruppe til å utarbeide en kunnskapsstatus og en analyse over behov for videre satsing på spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.
Ekspertgruppens rapport er nå klar. Den omhandler mange felt inne spesialpedagogisk utdanning.

Når det gjelder alternativ og supplerende kommunikasjon anbefaler gruppen at:

  • det satses på etter- og videreutdanning for pedagoger, spesialpedagoger og lærere iASK. Dette kan bygge på dagens tilbud ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
  • det satses på å etablere en masterutdanning i ASK gjennom et nordisk samarbeid. Initiativet til en slik nordisk mastergradsutdanning kan foretas av Høgskolen iBuskerud og Vestfold som allerede har kompetanse på fagområdet.

Les hele rapporten her.

 

Statped Sørøst, Gjøvik, fagavdeling ervervet hjerneskade arrangerer en kursrekke med ulike tema innen ASK faget. Kurset arrangeres over 3 dager fra 28.10 til 30.10 2014. Du kan melde deg på alle 3 dagene eller velge den dagen som er mest nyttig for deg.

For mer informasjon og påmelding følg linken her.

Påmeldingsfrist: 01. okt. 2014

ISAAC Norge er godkjent søkerorganisasjon hos Extra Stiftelsen. Dersom du skal søke prosjektmidler gjennom ISAAC Norge, er søknadsfristen satt til 01.05.14. Styret i ISAAC Norge håper det er mange som har gode ideer og vil søke prosjektmidler innenfor ASK-feltet. For å lese mer om dette klikk her.

ISAAC Norge inviterer til dagskonferanse 8. april 2014 på Statped sørøst, Hovseter i Oslo. Tema for konferansen er: Livskvalitet – for alle? Fokus på ungdom og overgang til voksenliv.
Last ned invitasjonen her.
Påmelding foregår via Statped sine nettsider, følg linken her.

 

PODD i Europa har fått ny hjemmeside. All informasjon om PODD kurs i Europa blir lagt ut her:
http://www.podd.dk/eu/index.php

Det gjennomføres flere PODD kurs i Danmark, Sverige og Luxemburg.  Les mer

Som medlem i ISAAC bidrar du til å få bedre rettigheter for mennesker som bruker ASK, du jobber for fagutvikling, for at det blir organisert konferanser, du får medlemsbladet vårt, Dialog, og vi får sammen spredt informasjon og kunnskap om ASK!

Husk å betale medlemsavgiften innen fristen. I år blir du ikke registrert som internasjonalt medlem hvis du betaler for sent. Det betyr også at du ikke får redusert deltakeravgift på konferansen i Lisboa!

Lærerløftet tilbyr gode ordninger for videreutdanning for lærere. Du kan søke på midlene for å ta ASK-utdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Mer informasjon om videreutdanning og stipendordningen finner du her.
Informasjon om ASK-studiet finner du her.

Statped sørøst inviterer til grunnkurs i bliss 27. og 28. mars i Bredtvetveien 4, Oslo.

Bliss symbolspråk er et grafisk system der ord og begreper representeres av semantiske enheter i stedet for bokstaver. Ved hjelp av ca. 100 basissymboler, konstruert ut fra et lite antall enkle, geometriske former, kan brukeren i teorien utvikle et symbolforråd av ubegrenset størrelse.
Målgruppen er spesialpedagoger, pårørende, PPT, lærere og andre interesserte.

For mer informasjon om kurset og påmelding, følg lenken her.

ISAAC International og Assistive wear utlyser reisestøtte til nyutdannede fagpersoner innen ASK-feltet. Det gjelder f.eks. logopeder, spesialpedagoger, ergoterapeuter m.fl. Søknadsfrist er 22. mars 2014. Les mer om reisestøtten og last ned søknadsskjemaet her.

Haukåsen skole i Oslo inviterer til kurs i Talking Mats. Talking Mats er en visuell metode som kan støtte barn og voksne med kommunikasjonsvansker og / eller kognitive vansker til å forstå, vurdere og uttale seg ved hjelp av et svært enkelt verktøy.

Kurset går over 2 dager med oppgaver mellom samlingene. Kursdatoer er 6.mars og 10.april.  Påmeldingsfrist er 12. februar!

For mer informasjon og påmelding, følg lenken her.