Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Veileder for deg som har eller skal ha elever med behov for ASK i skolen. Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de har lite eller ingen tale. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. Eksempler kan være håndtegn, grafiske symboler eller talemaskiner. Kroppslige uttrykk som må tolkes og tillegges mening av andre, er også alternative kommunikasjonsformer.

Les mer på nettsidene til Udir.

www.udir.no/ask

 

 

Sakspapirer til GF finner du HER.

 Bildestøttet informasjon om dagskonferansen:

Link til nettsiden hvor du kan registrere deg som bruker for så å lage bildestøttet materiell : www.bildstod.se

 

Blissgruppen i ISAAC Norge har gleden av å invitere til en samling for eldre tenåringer (fra og med videregående skole) og unge voksne som har erfaring med symbolsystemet Bliss.

Dato:  lørdag 23. april 2016 kl. 11.00-14.00.

Invitasjonen finner du her.

Her kommer invitasjon til den nasjonale dagskonferansen med program og påmelding. Generalforsamling i ISAAC Norge avholdes samme dag.

Velkommen til en spennende og nyttig dag om bruk av bildestøtte som en måte å gjøre vår egen kommunikasjon mer tilgjengelig for alle. Du blir også kjent med en nyttig nettressurs for å lage bildestøttet materiell, gratis og lett tilgjengelig til bruk hjemme eller der du jobber.
 

 

Velkommen til dagskonferanse 28. april 2016!
Oslo Universitets Sykehus, Rikshospitalet.
Annet hvert år arrangerer ISAAC Norge dagskonferanse.
Spennende foredrag om bruk av bildestøtte for å gjøre vår egen kommunikasjon mer tilgjengelig.

Hovedforeleser er Ingrid Mattsson Müller fra DART – Kommunikasjons og dataressurssenter i Gøteborg. Besøk gjerne nettsiden deres www.dart-gbg.org og se også på www.bildstod.se, en nettressurs for å lage bildestøttet materiell. Gratis og lett tilgjengelig.

Følg med, snart kommer invitasjon med program!

Bruker du ASK eller er pårørende til en som bruker ASK?
Da kan du søke ISAAC Norge om støtte til å reise til den internasjonale ISAAC konferansen i Toronto 6-13 august 2016.

Mer informasjon her.

Innkalling til Generalforsamling for ISAAC Norge Torsdag 28. april 2016, kl 16.00-17.00
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Innkallingen

“Kommunikasjon er så mangt” er et modellprosjekt som er finansiert gjennom Extrastiftelsen med Afasiforbundet som søkerorganisasjon. Resultatet av prosjektet er både idèhefte og film.

Lisbet S. Sørensen og Randi Gunnerød (Molde Voksenopplæringssenter) har skrevet en artikkel hvor resultatet av prosjektet presenteres.

Hensikten med prosjektet har vært å få erfaringer med bruk av nettbrett i kommunikasjon for voksne med afasi for så å lage materiell som personen med afasi, pårørende eller fagfolk kan ha nytte av.

Les mer om det HER

Nå er det bare å melde seg på til ISAAC- konferansen i Toronto. Melder du deg på før 26. februar, blir det litt rimeligere- “early bird”.  Du kan lese mer om konferansen på ISAAC sine nettsider: www.isaac-online.org .