Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

Informasjon her angående tildeling av stipend for å delta på nasjonal eller internasjonal ISAAC konferanse, eller BCI. Stipendordning for medlemmer som bruker ASK og deres pårørende.

 

 

 

Det er mulig for ASK brukere å søke om reisestøtte til ISAAC konferansen i Toronto 2016 Søknaden må sendes innen 18. desember 2015 og det er for medlemmer av ISAAC.  Les mer om det her

 

 

 

15. og 16. oktober 2015 arrangerte Blissgruppen ISAAC og Seksjon for nevrohabiliering nybegynner og -oppfriskningskurs i symbolsystemet Bliss. Det var til sammen 10 kursdeltakere og alle veldig ivrige. Kurset var lagt opp med både teori og praksis. Forelesere var Torhild Kausrud og Kerstin Hellberg. Det blir en oppfølgingsdag 8.februar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for dagen.

Som en del av kurset, skal deltakerne lære opp personer, som ikke kan PODD enda. Det skal skje Fredag 6 november 2015 fra kl 09:30 – 11 hos Statped (Studievegen 5, Gjøvik) der kurset holdes. Det søkes hjelp av 50 personer/”elever”. Les mer om det her.

 

Call for Papers er i full gang. Du må sende søknad om presentasjon innen 16.oktober 2015.
Les mer her.

 

Webinar om “Call for papers” på ISAAC International’s Youtube Channel:  Se den her.


 

 

Informasjon her angående tildeling av stipend for å delta på nasjonal eller internasjonal ISAAC konferanse, eller BCI. Stipendordning for medlemmer som bruker ASK og deres pårørende.

Nå er det foreløpige programmet til ISAAC konferansen i Danmark klart.

Du kan melde deg på her.