Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

ISAAC Norge er godkjent søkerorganisasjon hos Extra Stiftelsen. Dersom du skal søke prosjektmidler gjennom ISAAC Norge, er søknadsfristen satt til 01.05.14. Styret i ISAAC Norge håper det er mange som har gode ideer og vil søke prosjektmidler innenfor ASK-feltet. For å lese mer om dette klikk her.

ISAAC Norge inviterer til dagskonferanse 8. april 2014 på Statped sørøst, Hovseter i Oslo. Tema for konferansen er: Livskvalitet – for alle? Fokus på ungdom og overgang til voksenliv.
Last ned invitasjonen her.
Påmelding foregår via Statped sine nettsider, følg linken her.

 

PODD i Europa har fått ny hjemmeside. All informasjon om PODD kurs i Europa blir lagt ut her:
http://www.podd.dk/eu/index.php

Det gjennomføres flere PODD kurs i Danmark, Sverige og Luxemburg.  Les mer

Som medlem i ISAAC bidrar du til å få bedre rettigheter for mennesker som bruker ASK, du jobber for fagutvikling, for at det blir organisert konferanser, du får medlemsbladet vårt, Dialog, og vi får sammen spredt informasjon og kunnskap om ASK!

Husk å betale medlemsavgiften innen fristen. I år blir du ikke registrert som internasjonalt medlem hvis du betaler for sent. Det betyr også at du ikke får redusert deltakeravgift på konferansen i Lisboa!

Lærerløftet tilbyr gode ordninger for videreutdanning for lærere. Du kan søke på midlene for å ta ASK-utdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Mer informasjon om videreutdanning og stipendordningen finner du her.
Informasjon om ASK-studiet finner du her.

Statped sørøst inviterer til grunnkurs i bliss 27. og 28. mars i Bredtvetveien 4, Oslo.

Bliss symbolspråk er et grafisk system der ord og begreper representeres av semantiske enheter i stedet for bokstaver. Ved hjelp av ca. 100 basissymboler, konstruert ut fra et lite antall enkle, geometriske former, kan brukeren i teorien utvikle et symbolforråd av ubegrenset størrelse.
Målgruppen er spesialpedagoger, pårørende, PPT, lærere og andre interesserte.

For mer informasjon om kurset og påmelding, følg lenken her.

ISAAC International og Assistive wear utlyser reisestøtte til nyutdannede fagpersoner innen ASK-feltet. Det gjelder f.eks. logopeder, spesialpedagoger, ergoterapeuter m.fl. Søknadsfrist er 22. mars 2014. Les mer om reisestøtten og last ned søknadsskjemaet her.

Haukåsen skole i Oslo inviterer til kurs i Talking Mats. Talking Mats er en visuell metode som kan støtte barn og voksne med kommunikasjonsvansker og / eller kognitive vansker til å forstå, vurdere og uttale seg ved hjelp av et svært enkelt verktøy.

Kurset går over 2 dager med oppgaver mellom samlingene. Kursdatoer er 6.mars og 10.april.  Påmeldingsfrist er 12. februar!

For mer informasjon og påmelding, følg lenken her.

En bok som omtaler vold mot personer med nedsatt funksjonsevne og lite eller ingen tale, og deres møte med rettsystemet. FN konvensjonen CRPD, omhandler denne problematikken i to av sine artikler. Du finner lenke til boken her.

ISAAC Norge innkaller til generalforsamling, 08.04.14 kl. 16-17 på Statped Sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo (Huseby kompetansesenter). Alle våre medlemmer skal ha fått innkalling per epost. Ta kontakt hvis du ikke har fått den! Du kan også laste ned innkallingen her.