Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

Utdanningsdirektoratet har for 2015 inntil kr 1 000 000 til disposisjon til dette formålet.

Hva tilskuddet kan benyttes til ?

Det kan gis økonomisk støtte til prosjekter som har til formål å utvikle, løfte fram, synliggjøre og formidle ny kunnskap på det spesialpedagogiske området i barnehage og grunnopplæring, slik at det legges bedre til rette for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Det er utarbeidet nye retningslinjer for prosjektstøtten til funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, gjeldende fra 2015. Her kan du lese mer om det.

Søknadsfristen for prosjektstøtte er 10. august 2015.

 

 

 

Statped sørøst (Gjøvik) arrangerer PODD- workshop sammen med Abilia og Gayle Porter. den 2. til 6. november 2015.

Denne PODD-workshopen er ment for personer som har gjennomgått to-dagers introduksjonskurs eller 5 dagers kurs i PODD, og som nå tar sikte på en videreutvikling av sine kunnskaper og ferdigheter.

Mer informasjon finner du her.

 

Blissgruppen i ISAAC arranagerer Blisskurs 15. og 16. oktober 2015.

Invitasjon ligger  her.

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker.
For å få til det gis det støtte til forfattere, illustratører og forlag
som ønsker å gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne.
Det gis støtte til mellom 12 og 15 bøker hvert år.

For at alle skal ha mulighet til å få tak i bøkene samarbeider Leser søker bok
med 330 bibliotek fordelt på alle landets fylker.
Disse bibliotekene kalles bok til alle-bibliotek.
De har egne hyller med lettleste og tilrettelagte bøker.

Her kan du lese mer om “Leser søker bok”.

 

Den internasjonale ISAAC konferansen 2016 er i Toronto i Canada.

ISAAC 2016 Call for Papers:

Online Submission Portal Is Now Open!

Du kan lese mer om dette her

 

 

ISAAC Danmark

Melding fra ISAAC Danmark:

Call for Papers til ISAAC konferansen, 14. og 15. mars.2016,

ISAAC’s konferansegruppe er nå i gang med å planlegge ISAAC konferansen.

Mer informasjon om “Call for Papers” finner du her

 

 

 

 

Da er årets ISAAC konferanse gjennomført!

Her finner du lenker til  handouts fra noen av forelesningene. Flere vil bli lagt ut så snart vi får dem.

Her kan du laste ned den siste oppdaterte programoversikten.

Hovedforelesere var Janice Murray og Juliet Goldbart fra Manchester Metropolitan University. Du kan finne mer informasjon om dem ved å trykke på navnene.

Neste konferanse blir i april 2017!

 

Send din prosjektbeskrivelse til post@isaac.no!

 

 

 

 

I dag lanserer vi 4 nye filmer om mennesker som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon.

  • Hva er ASK?
  • ASK i barnehagen
  • Overgang til voksenliv
  • Endringer plutselig i livet

Filmene er resultatet av et samarbeid mellom ISAAC Norge, Snöball film og ASK-brukere og deres nærpersoner. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen.

Du kan se filmene her.

ISAAC Norge og Snöball film har med støtte fra Exstrastiftelsen produsert 4 filmer om ASK. Filmene omhandler ASK i barnehagen, det å være voksen bruker av ASK i egen bolig og ASK ved forandringer plutselig i livet. I tillegg produserte Snöball en film om elever som bruker ASK med støtte fra Udir.