Alternativ og Supplerende
Kommunikasjon (ASK)

Kommunikasjon — en forutsetning for deltakelse, egenverd og selvrespekt.

ISAAC er en internasjonal organisasjon for alle som bruker og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Her vil du kunne finne nyheter innenfor ASK-området, fagstoff og lenker til nyttige adresser.

Nå er det foreløpige programmet til ISAAC konferansen i Danmark klart.

Du kan melde deg på her.

Oktober er den internasjonale måneden hvor det verden rundt er et spesielt fokus på ASK- Awareness Month.

Hva kan du gjøre der du jobber, bor eller oppholder deg for å sette et spesielt fokus på ASK?

Hva med å invitere til lunch hvor det bare skal brukes talemaskin/ kommunikasjonsbok/ tematavle/ tegn?

Det finnes en facebookgruppe -International AAC Awareness Month-som man kan melde seg inn i og fortelle andre at finnes.

Sett fokus på kommunikasjonsrettigheter og bruk gjerne denne plakaten:

ASK arrangementer  holdes rundt omkring i verden hvert år i oktober for å  bevisstgjøre alle om ASK. En av temaene i år er “Føre oss sammen”/ “Bringing Us Together,”  Det er det samme temaet som er på  ISAAC Conference 2016.   Nyhetsbrevet kan du lese her.

.

 

 

 

 

 

ISAAC Film Festival er  på jakt etter små filmklipp (3 min.) som handler om personer som bruker ASK og deres kommunikasjonspartnere. Alle inviteres herved til å sende inn bidrag. ISAAC velger ut noen filmklipp som skal vises under konferansens første dag. Filmene må sendes inn innen 30. oktober 2015. Mer informasjon om det finner du her

Utdanningsdirektoratet har for 2015 inntil kr 1 000 000 til disposisjon til dette formålet.

Hva tilskuddet kan benyttes til ?

Det kan gis økonomisk støtte til prosjekter som har til formål å utvikle, løfte fram, synliggjøre og formidle ny kunnskap på det spesialpedagogiske området i barnehage og grunnopplæring, slik at det legges bedre til rette for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Det er utarbeidet nye retningslinjer for prosjektstøtten til funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, gjeldende fra 2015. Her kan du lese mer om det.

Søknadsfristen for prosjektstøtte er 10. august 2015.

 

 

 

Statped sørøst (Gjøvik) arrangerer PODD- workshop sammen med Abilia og Gayle Porter. den 2. til 6. november 2015.

Denne PODD-workshopen er ment for personer som har gjennomgått to-dagers introduksjonskurs eller 5 dagers kurs i PODD, og som nå tar sikte på en videreutvikling av sine kunnskaper og ferdigheter.

Mer informasjon finner du her.

 

Blissgruppen i ISAAC arranagerer Blisskurs 15. og 16. oktober 2015.

Invitasjon ligger  her.

Leser søker bok er en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker.
For å få til det gis det støtte til forfattere, illustratører og forlag
som ønsker å gi ut bøker tilpasset mennesker med ulik leseevne.
Det gis støtte til mellom 12 og 15 bøker hvert år.

For at alle skal ha mulighet til å få tak i bøkene samarbeider Leser søker bok
med 330 bibliotek fordelt på alle landets fylker.
Disse bibliotekene kalles bok til alle-bibliotek.
De har egne hyller med lettleste og tilrettelagte bøker.

Her kan du lese mer om “Leser søker bok”.

 

Den internasjonale ISAAC konferansen 2016 er i Toronto i Canada.

ISAAC 2016 Call for Papers:

Online Submission Portal Is Now Open!

Du kan lese mer om dette her