Fagkonferanse i Danmark 30.-31. oktober 2017

Seminar om: "De store overgange i livet for ASK brugere"  

ISAAC inviterer i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober i København

Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv).

Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå.

Les mer på nettsidene til ISAAC Danmark