Vil du delta i prosjektet: Eksamen og vurdering for ASK-brukere?

 

Bakgrunnen for prosjektet er et oppdrag som er gitt Statped fra Utdannings-direktoratet.

«Vi ber Statped om å vurdere muligheten for å utvikle verktøy til underveisvurderinger av elever med behov for ASK, og vurdere tilpasninger av obligatoriske prøver og eksamen for denne elevgruppen. Statped bes innhente kunnskap om og redegjør for utfordringer og problemområder knyttet til prøve- og vurderingstilpasning for denne elevgruppen.»

Mål

Målet for deloppdraget er å styrke elever med behov for ASK sine rettigheter knyttet til vurdering av skoleferdigheter. Gjennom dette vil vi oppnå at elevenes rett til utvikling, læring og gjennomføring av opplæringen blir styrket.

 Vi har behov for inntil 9 informanter: 3 elever og 4-6 foresatte.

Individuelle intervju med elever som bruker ASK, og som har erfaring fra eksamen og/eller gjennomføring av nasjonale prøver. 3 stk

Representanter for gruppen bør ha erfaring med eksamen og nasjonale prøver, og ha forutsetninger for å kunne uttrykke seg om hva som skal til for å tilrettelegge for dette.

 Fokusgruppeintervju med fire grupper av informanter med ulike perspektiv og utgangspunkt for å kunne synliggjøre behov og utfordringer ut fra sitt perspektiv.

Representanter som kan synliggjøre familie/foresatte sitt perspektiv 4 – 6 stk

Frist for å melde sin interesse er kort! Meld fra raskt og innen torsdag 20.09.18.

Hvis du er interessert, kontakt ISAAC : post@isaac.no