BLI MEDLEM

Alle kan bli medlem av ISAAC Norge. Dette inkluderer brukere av ASK, pårørende, fagpersoner, firmaer og andre interesserte. Som medlem støtter du arbeidet for retten og muligheten til kommunikasjon for alle. 

Som medlem får du Medlemsbladet DIALOG. Du får brukernavn og passord på mail for å få lest de to nyeste bladene.

Medlemmer av ISAAC Norge får medlemspriser på Nasjonal konferanse annet hvert år og på dagskonferansen.

Det samme gjelder for den Internasjonale konferansen som er ulike steder i verden annet hvert år. 

Det Internasjonale tidsskriftet AAC får du hvis du i tillegg melder deg inn i ISAAC internasjonalt (400,-).

Pris for de forskjellige medlemstypene finner du ved å se på undersiden på venstre side.

Medlemstype

Medlemsblad

Arbeidssted

Post sendes til:

Faktura for betaling av kontigent sendes til: