BLI MEDLEM

Alle kan bli medlem av ISAAC Norge. Dette inkluderer brukere av ASK, pårørende, fagpersoner, firmaer og andre interesserte. Som medlem støtter du arbeidet for retten og muligheten til kommunikasjon for alle. 

Som medlem får du:

  • Medlemsbladet DIALOG.
  • Internasjonale tidsskriftet AAC
  • Nasjonal konferanse annet hvert år, dagskonferanse.
  • Internasjonale konferanser ulike steder i verden annet hvert år. 
Medlemstype

Medlemsblad

Arbeidssted

Post sendes til:

Faktura for betaling av kontigent sendes til: