Kartlegging av synsforutsetninger

Nedsatt syn og hørsel er mer vanlig blant brukere av ASK enn i befolkningen generelt (Tetzchner og Martinsen, 2002). Å skaffe seg kunnskap om personens forutsetninger for å kunne se og tolke synsinntrykk er derfor avgjørende for valg av kommunikasjonsløsninger. Synet er viktig for å kunne orientere seg i omgivelsene, kunne gjenkjenne personer og gjenstander.

For en del personer som bruker ASK vil det være vanskelig å gjennomføre vanlige  synssundersøkelser. Det vil være mulig å undersøke om øynene er intakte og at de fungerer, men slike undersøkelser vil ikke være sikre for personer med hjerneskader (Rosenblum m.fl, 1980). At øyet ser frisk ut gir ingen garanti for at tolkningen av synsinntrykkene fungerer som de skal. Det vil derfor være nødvendig å supplere synsundersøkelsene med observasjoner av hvordan personen bruker synet sitt i dagligdagse – og kjente omgivelser. Samarbeid med spesialister på fagområdet vil være nødvendig. Dette kan være både øyeleger, optikere og synspedagoger.

Å kunne gjenkjenne og kunne tolke ut symboler vil være en typisk problemstilling når man vurderer synsfunksjoner.

Nedenfor finnes lenker til aktuelle artikler på området:

CVI and complex communication needs: Characteristics and AAC Strategies
av Linda Burkhart og John M. Costello. Les mer HER.

Synsfunksjon: Kommunikasjonsfremmende tiltak og tilrettelegging
av Bodil Dalslåen.

 

Hvordan kan vi skape en visuell oppmerksomhet og interesse når vi ikke får oppmerksomhet
av fylkessynspedagog Randi Wist.