Brosjyrer ASK

Her finnes brosjyrer for informasjon om ASK på fremmedspråk og en informasjonsbrosjyre rettet spesielt mot lærere og ASK i skolen. Her kan du også laste ned en Pdf om Ideelle rettigheter.