Filmer om ASK

VIl du vite hva jeg har å si?

På denne siden deler vi lenker til filmer som viser bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon i ulike situasjoner og på mange forskjellige måter.

"Vil du vite hva jeg har å si?" - filmer om ASK

Snöball film og ISAAC Norge har med støtte fra Extrastiftelsen produsert korte informasjonsfilmer om mennesker som bruker ASK i ulike livssituasjoner. Du kan se filmene her:

Hva er ASK introfilm Hva er ASK?

Ask i barnehagen filmASK i barnehagen

Overgang til voksenliv filmOvergang til voksenliv  

Forandringer i livet Forandringer i livet

I tillegg er det laget en film med støtte fra Utdanningsdirektoratet om elever som bruker ASK. Du kan se filmen her:

Elever som bruker ASK filmElever som bruker ASK          

Filmer fra Statped

Statped har gitt ut flere filmer, du finner de under "læringsressurs" på www.statped.no:

Eskil prater med hendene

Linnea styrer dataen med øynene  

Andre filmer:

Hanne og Marianne Semner har sammen med NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse laget filmen:

Hanne snakker med øynene