Ulike kommunikasjonsløsninger

Kommunikasjonsløsninger kan være både i papirform og teknologiske. Ofte har man behov for ulike løsninger avhengige av situasjon og kommunikasjonspartner.

Ikke-teknologiske løsninger (ofte kalt papp-tech løsninger). Disse løsningene er vanligvis mest utbredt, og er alltid gode å ha som «back-up» når de elektroniske løsningene ikke virker eller må på reparasjon eller oppdatering. Papirløsningene kan i tillegg være en god løsning når kommunikasjonspartnerne som skal programmere ikke kjenner seg teknisk nok kompetente til dette. Eksempler på ikke-teknologiske løsninger er tematavler, enkle symbolkort, enkle- og avanserte kommunikasjonsbøker (noen av disse kan være oppbygd etter PODD-prinsippene). Man kan benytte word og power-point til å lage slikt materiell, men er best hjulpet av å lage materiellet i verktøyprogram som er beregnet for å lage kommunikasjonsløsninger. En del av disse programmene kan siden overføre det som er tilpasset for papir til talemaskiner med litt bearbeiding. Eksempler på slike verktøyprogram er Symwriter (tidligere Skrive med bilder), SymbolMate, Programsnekker, Boardmaker og Inprint. Nedenfor finnes noen eksempler på papp-tech løsninger:

snakkebok 320x230

 tematavle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lav-teknologiske løsninger (ofte kalt low-tech løsninger). Dette kan være talemaskiner uten dynamiske display (flere lag). Man benytter ett og ett overlegg i gangen, og må skifte overlegg/tavle når man skifter tema. Maskinene leveres ofte tomme, slik at overleggene må lages før man kan benytte maskinene. Man må også spille inn lyd på utsagnene på de fleste maskintypene.   Low-teck løsningene kan også være enkle brytere med ett eller noen få talte utsagn.

Nedenfor finnes noen eksempler på low-tech løsninger.

step by step3

supertalker4

 

 

 

 

Høy-teknologiske løsninger (ofte kalt hightech løsninger). Hightech-løsninger er avanserte talemaskiner med dynamiske display. Maskinene leveres tomme, men en del leverandører har etter hvert begynt å levere med eksempel sider som man kan ta utgangspunkt i når man skal tilpasse systemet til en bestemt person. Maskinene er avanserte datamaskiner med syntetisk tale, og de kan programmeres til både omgivelseskontroll, talemaskin, kunne sende og motta sms/telefonsamtaler, samt brukes til å spille musikk, video, se bilder eller surfe på internett.

Nedenfor finnes noen eksempler på hightech løsninger:

rolltalktobii