Videreutdanning innen ASK

hoyskolen i Sorost Norge

Lærerløftet tilbyr gode ordninger for videreutdanning for lærere. Du kan søke på midlene for å ta ASK-utdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Dette er en videreutdanning for mange,:lærere, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Informasjon om ASK-studiet finner du her.