BLISS læringsmateriell

Lisbeth Kristiansen utarbeidet i 2005 materiell for læringsaktiviteter i bruk av Bliss. Materiellet er fristilt for ISAAC Norge og er nå fritt tilgjengelig for alle interesserte.

Kommunisere, beskrive og fortelle Barn som benytter grafisk kommunikasjon trenger øvelse i å være kreative når de skal bruke kommunikasjonsverktøyet sitt til å fortelle. Bliss-brukere oppdager fort at det ikke finnes symboler som dekker alt det de vil si. Ofte har de heller ikke alle symbolene tilgjengelig når de trenger dem. Det gjelder derfor å finne fram til læringsaktiviteter som gir øvelse i å beskrive gjenstander, situasjoner og aktiviteter på ulike måter. Vi har arbeidet med dette fokuset på forskjellige vis, og brukt flere ulike og delvis skriftlige læringsaktiviteter (oppgavesett 1 og 2).

Arbeid med lesing og skriving Vi har hatt som målsetting at eleven skal få et undervisningsopplegg som knytter lese-, skrive-, matematikk- og kommunikasjonsopplæringa sammen. Bliss ble derfor det naturlige grunnlaget for veien til bokstavene. Vi gikk veien om de store bokstavene før vi lærte de små, og laget bl.a. bokstavplakater med Bliss-symboler til å henge opp på veggen. Til hver bokstav knyttet vi ei regle. Dette ble også limt inn i arbeidsbøker og brukt som hjemmelekse. Det er imidlertid ikke helt lett å finne holdbare systemer for progresjon når en skal koble sammen ord og symboler. En del dagligdagse begreper beskrives ved korte, enkle ordbilder, og av relativt kompliserte Bliss-symboler. Da vi holdt på å lære bokstavlydene og –formene ville jeg lage bokstavplakater knyttet til Bliss-symboler og morsomme rim og regler for å henge opp i klasserommet. Jeg hadde bestemt meg for å følge tre prinsipper:

1). Bliss-symbolene skulle være enkle og bildelike.
2). Ordene skulle vekselvis ha den bokstaven vi jobbet med både først, sist og i midten.
3). Alle eksemplene skulle være hentet fra begreper eleven hadde et forhold til på en eller annen måte.

Oppgavesett 4 og 5.
Det siste kriteriet var det som var lettest å oppfylle. Mange Bliss-symboler som er i daglig bruk er bildelike, men sammensatte er det jammen mange av dem som er! Og hvor mange vanlige norske ord slutter egentlig med h? Det var heller ikke så enkelt som jeg trodde å finne fram til korte, morsomme og gjerne lydmalende rim og regler. Jeg måtte fire kraftig på prinsippene mine, men tror det var nyttig å ha dem i bunnen likevel! Barn med store motoriske vansker trenger andre muligheter til å være aktive og til å gi respons, kanskje også mange flere repetisjoner og mye lengre tid enn andre barn. Likevel vil jeg tro at de aktivitetene som preger vanlig lese- og skriveopplæring i norsk skole også er gyldige for flere i denne gruppen elever. Mange av de oppgavene vi har jobbet med har derfor paralleller til tradisjonelle oppgaver i forskjellige leseverk. Vi har etter hvert funnet fram til ulike skriftlige oppgavetyper som enten kan løses digitalt (de er i Wordfiler) eller limes inn i arbeidsbøker. Oppgavesett 3 – 10 er lese- og skriveoppgaver.

Oppgavesett 2 Hva er dette?
Utelukkingsoppgaver der eleven er med på å velge et eller annet hun vil fortelle om – utgangspunktet kan være et symbol, et fotografi eller et bilde hentet fra nettet. Ut fra dette lager vi sammen en ”valgmeny” med begreper som skal beskrive fenomenet. Det er viktig å få med kategorier som: Dreier det seg om et menneske, et dyr, en ting eller en aktivitet? Farge, form, størrelse, hva en bruker gjenstanden til eller hva som karakteriserer aktiviteten er også vesentlige kategorier. Vi fletter inn noen motsetninger og noen ”ville” påstander, slik at eleven får vist at hun skjønner hva det dreier seg om ved å utelukke de riktige tingene. Bildet som er utgangspunktet for oppgaven blir tildekket gjennom ei pålimt ”papirluke”. Deretter blir spenningsmomentet om den som hjelper til med leksene greier å gjette hva hun forsøker å beskrive.

Lese- og skrivetreningsoppgaver
Vi tok utgangspunkt i ”Lesetrening for Bliss-brukere” oversatt av Astrid Holgersen (Vikhovtrykk). Denne boka benytter et system der hvert Bliss-symbol er nummerert. Dette nummeret skal så kobles til det riktige ordbildet. Vi har brukt dette systemet til mange typer oppgaver både med manuell peking og via data. Oppgavene vi har laget kom til på et tidspunkt da vi hadde arbeidet med lesning og skriving ei tid, slik at de er relativt omfattende (12 ord/symboler). Det er imidlertid ikke noe i veien for å klippe ut deler av dem og trene på færre ord samtidig. Dersom en ønsker å følge samme lesebok som resten av gruppa eleven tilhører, er det ikke noe i veien for å tilpasse systemet til et hvilket som helst leseverk. Det er tilknytningen til Bliss, og elevens mulighet for egenaktivitet og respons som er vesentlig. Før eleven arbeider med oppgaven øver vi på symbolene og ordbildene på en rekke måter. Vi forsikrer oss om at eleven forstår meningen med symbolene gjennom å peke ut gjenstandene eller snakke om aktivitetene, ser på hvilke geometriske former symbolene er bygget opp av og snakker om hvilken betydning vi kan lese ut av symbolet. Vi leser og bokstaverer ordbildet, skriver av, deler ordet inn i stavelser, klapper eller trommer rytmen etc. Til dette arbeidet har vi benyttet plansjer der oppgaveordbildene er koblet sammen med symbolene.

Oppgavesett 3 Finn første lyd
For Bliss-brukere er det å kunne skille ut første lyd en ferdighet som kan ha stor betydning i kommunikasjonssammenheng. Første lyd kombinert med et symbol er ofte med på å skille begrep eller personer fra hverandre. Dette er i første omgang en muntlig aktivitet, men kan gjøres skriftlig etter hvert som eleven mestrer å si ordene ”inne i seg”.

Oppgavesett 3 Hvor er lyden?
Det kan være vanskelig å avgjøre hvor lyden befinner seg når en ikke har mulighet til å ”smake” på den slik som de som bruker verbal tale. Vi har derfor brukt svært mye tid på dette som en muntlig aktivitet knyttet til en plansje med Bliss-symbolene for først, inni og slutt. Denne lytte- og pekeaktiviteten ble deretter gjort skriftlig og gitt som hjemmeoppgave.

Oppgavesett 8 Finn riktig ord
Ordbilder og Bliss hører sammen som deler av et hele. Disse oppgavene er en måte å øve på å se denne sammenhengen. Som oppgavetype er dette nærmest en ”oversettelse” fra tradisjonell lese- og skriveopplæring.

Oppgavesett 9 Skriv ordet ferdig
Denne oppgavetypen tar utgangspunkt i elevens evne til å lese ordbilder, men krever i tillegg evne til analyse for å finne ut hvilken bokstav som mangler. Dette er igjen en tradisjonell norskoppgave som vi knytter til Bliss.

Oppgavesett 10 Skriv ordet
Denne oppgavetypen tar utgangspunkt i elevens evne til å lese ordbilder, men krever i tillegg evne til analyse for å finne ut hvilken bokstav som mangler. Dette er igjen en tradisjonell norskoppgave som vi knytter til Bliss. I tillegg til disse oppgavetypene bruker vi naturligvis også tradisjonelle norskfaglige aktiviteter som fortelling, høytlesing, avskrift, å lage egne bøker, brev og plakater og ”blissifisering” av korte tekster eller bildebøker. Det er i det hele tatt masse morsomt å finne på – det er bare fantasien og tida som setter grenser!

Her finnes flere ulike oppgavesett for læringsaktiviteter knyttet til bliss. For å lese dokumentene på din datamaskin, må du ha programmet Acrobat Reader installert. Klikk her for å laste ned programmet (gratis).

Veiledning til oppgavesettene
Oppgavesett 1 Begrepstrening - Hva hører til?
Hele oppgavesettet (pdf)
Oppgavemal (PDF)
Oppgavemal (Word)

Oppgavesett 2 Sentrale trekk ved begrepet - Hva er dette?
Oppgavemal (PDF)
Oversikt bokstavregler (PDF)
Oppgavemal (Word)
Oversikt bokstavregler (Word)
Hele oppgavesettet (pdf) 

Oppgavesett 3a Lytteoppgaver 1, 1. lyd - Ord som begynner med
Oversikt oppgaveord (PDF)
Oversikt oppgaveord (Word)
Hele oppgavesettet (PDF)

Oppgavesett 3b Lytteoppgaver 2, Finn første lyd
Hele oppgavesettet (PDF)

Oppgavesett 3c Hvor er lyden?
Hele oppgavesettet (PDF)

Oppgavesett 4 Bokstavinnlæring
Hele oppgavesettet (PDF)
Begrepsoversikt (PDF)
Begrepsoversikt (Word)

Oppgavesett 5 Lese- og skrivetrening - Plansjer
Hele oppgavesettet (PDF)

Oppgavesett 6 Lese- og skrivetrening
Hele oppgavesettet (PDF)
Mal - Ord med bokstaven (PDF)
Mal - Ord med bokstaven (Word)

Oppgavesett 7 Vi leser - Norskoppgaver, Sanger og rim
Advent lastes ned her.
Alle fugler små de er lastes ned her.
Bro bro brille lastes ned her.
De nære ting lastes ned her.
Den morgenen lastes ned her.
Fløy en liten blåfugl gjennom vindu kan lastes ned her.
Gartnerløkka lastes ned her.
Hvis du eier tusen plommer lastes ned her.
Hvis jeg var lastes ned her.
Jeg skrev et vers lastes ned her.
Jeg snører min sekk lastes ned her.
Les reglene lastes ned her.
Lille Lotte lastes ned her.
Marihøne lastes ned her.
Mors lille Ole lastes ned her.
Månedene lastes ned her.
Når bokstavene gifter seg lastes ned her.
Snøfnugg lastes ned her.
Sommerfuglen kan lastes ned her.
Ta den ring og la den vandre kan lastes ned her.
Å, jeg vet en seter lastes ned her.
Årstidene lastes ned her.

Lese med Bliss lastes ned her.

Begrepstreningsmateriale med PCS og Bliss

BLISS laringsmteriell preposisjon illLisbet Kristiansen har gjort et stort tilretteleggingsarbeid i forhold til lærestoff for elever som benytter alternativ – og supplerende kommunikasjon. Materialet er laget i programvaren Boardmaker, og det kan fritt lastes ned fra originale komprimerte mapper her. Når man har lastet ned mappene må man velge pakk ut for å få tilgang til original filene. Illustrasjonene som er benyttet i noen av bøkene er hentet fra Windows Clips online som er fritt tilgjengelige for bruk.

Materialet kan brukes til begrepstrening slik det foreligger, det kan tilpasses eller være en inspirasjonskilde for å lage nytt materiale med nye tema. Isaac Norge ønsker å rette en stor takk for den jobben Lisbet har gjort for å gjøre læremidler tilgjengelig for elever som trenger dette.

Nedlastbart materiale finnes nedenfor PCS:
Fargene, fargebok med PCS-symboler del I
Fargene, fargebok med PCS-symboler del II
Aktivitetsbok med oppgaver – PCS-symboler
Preposisjoner med PCS

En bok om dyr – pek på riktig dyr med PCS-symboler - denne boka er for stor, men kan fås i zipet-versjon ved å ta kontakt med webredaktør.

Bliss:
Fargene, fargebok med bliss del II
Bliss Nøtter – finn riktig løsningsord Aktivitetsbok med oppgaver – bliss
Preposisjoner med bliss

En bok om dyr – pek på riktig dyr – bliss - denne boka er for stor, men kan fås i zipet-versjon ved å ta kontakt med webredaktør.