Fagbøker

Statped Sørøst og ISAAC Norges bliss-gruppe har oversatt 2 samfunnsfagbøker (Cumulus) og 2 lesebøker (Zeppelin), samt tilhørende lesehefter, til bliss symbolspråk. Arbeidet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

Du kan laste ned oversettelsen her:

Zeppelin A
Zeppelin B
Lettleshefter
Cumulus 2
Cumulus 3

 

Samfunnsfag på BLISS

Samfunnsfag pa BLISS CumulusCumulus er en lærebok som gir innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet. Cumulus er en serie på fire bøker med tilhørende arbeidsbøker og lærerveiledninger. Dessuten foreligger flere fine øvingsoppgaver tilgjengelig på nettet. Hver bok har to hoveddeler, en for naturfag og en for samfunnsfag. Cumulus 1 er nå oversatt og tilrettelagt til bliss.

Blissgruppen har fått midler av Helse og Rehabilitering til å oversette Cumulus 1 til bliss. Boka er inspirerende og sentrale begreper blir forklart på en kort og presis måte. Bildene er vakre og klargjørende. Cumulus 1 støtter leseopplæringen og legger vekt på bokstavtrening. ”Den lille filosof” opptrer flere steder i boka og kommer med gode tankevekkere. Cumulus-serien er tydelig differensiert, og vi har kjennskap til at bøkene også nyttes for tilrettelagt undervisning i videregående skole. Bliss-symbolene i tilretteleggingen av boka er hentet fra programmet WinBliss og eksportinnstillingene er: Tekst: uten Farger: nei Symbolstørrelse: 4 pixels, linjetykkelse: 2 pixels, x-marginal 10, y-marginal: - 6

For å laste ned den tilrettelagte bliss-utgaven av boka i word-format klikk her.

Flere bøker:
Slik styres Norge lastes ned her.
På boplassen lastes ned her.

Bliss-oversettelse av temabøker til Fritt Fram

Trøndelag kompetansesenter har i samarbeid med Astri Holgersen og Skatval skole oversatt og tilrettelagt temabøkene 1-6 for læreverket Fritt Fram 3 fra Aschehoug forlag til Bliss. Fritt Fram dekker fagene natur-, miljø- og samfunnsfag. Bliss-oversettelsene er fritt tilgjengelig for nedlastning på Trøndelag kompetansesenters hjemmesider. Det samme er restopplaget av bøkene, som er gratis.  

Temabøkene
Til læreverket Fritt Fram 3 for 3. klasse (Aschehoug forlag) er det utarbeidet seks temabøker som til sammen dekker hovedtemaene i grunnboka Fritt Fram 3. Temabøkene presenterer stoffet på en enklere måte enn i grunnboka, og elevene kan her utføre arbeidsoppgaver direkte i boka.

Hovedtemaer i bøkene
Temabok 1: Alle er med og bestemmer | Bestevenn med fire ben - lastes ned her.
Temabok 2: Naturen der du bor | Du og jeg og vi to - lastes ned her.
Temabok 3: Jeg - et menneske | Det var en gang - lastes ned her.
Temabok 4: Været og vi | Elver - lastes ned her.
Temabok 5: Mot ukjent land | Vi lærer om fugler | Fra fugl til fly - lastes ned her.
Temabok 6: Liv i vann | Fra frø til plante | Vi lærer om planter - lastes ned her.