Fasilitert kommunikasjon

Fasilitert kommunikasjon har ført til mye diskusjon i ISAAC. ISAACs statement om fasilitert kommunikasjon og en oversiktsartikkel kan dere finne i ISAACs tidsskrift, AAC. Begge kan lastes ned gratis her.