I-PAD som hjelpemiddel ved afasi

Ipad som hjelpemiddel ved afasi idehefte"Kommunikasjon er så mangt" er et modellprosjekt som er finansiert gjennom Extrastiftelsen med Afasiforbundet som søkerorganisasjon. Resultatet av prosjektet er både idèhefte og film. Lisbet S. Sørensen og Randi Gunnerød (Molde Voksenopplæringssenter) har skrevet en artikkel hvor resultatet av prosjektet presenteres. Hensikten med prosjektet har vært å få erfaringer med bruk av nettbrett i kommunikasjon for voksne med afasi for så å lage materiell som personen med afasi, pårørende eller fagfolk kan ha nytte av.

Les mer om det HER