Redaksjonsgruppe Dialog

Medlemsbladet DIALOG har en redaksjonsgruppe. 

 

Marit Notvik Berg, Stjørdal kommune, redaktør

Kirsti Rystad, Hjelpemiddelsentralen i Finnmark

Jenny Hysing, Statped Vest

Tone Mjøen, Habiliteringstjenesten Vestfold 

dialog logo