Rettigheter

ISAAC Norge har som ett av sine prioriterte områder å arbeide for å fremme rettigheter for personer med behov for ASK. Styret og rettighetsgruppa i ISAAC Norge arbeider kontinuerlig på dette området. Vi jobber uavbrutt med innspill på de politiske høringer som til enhver tid kan ha betydning for rettighetene til de som har behov for ASK.