Fagkonferanse

I regi av ISAAC  avholdes det både internasjonale og nasjonale fagkonferanser. Annet hvert år internasjonal/ nasjonal konferanse. Det året det er internasjonal konferanse, arrangeres det en dagskonferanse i Norge.