Forelesningsnotater fra ISAAC konferansen 2015

ISAAC Norges 12 nasjonale konferanse forelesningsnotaterDa er årets ISAAC konferanse gjennomført! Lenker til forelesningsnotater ISAAC konferanse 2015 finner du nederst på denne siden.

Her kan du laste ned den siste oppdaterte programoversikten.

Hovedforelesere var Janice Murray og Juliet Goldbart fra Manchester Metropolitan University. Du kan finne mer informasjon om dem ved å trykke på navnene. Neste konferanse blir i april 2017!

Her finner du handouts fra noen av forelesningene:

"Sansestimulerende hjelpemidler og tilrettelegging for en bedre hverdag i skole og barnehage" v/Amajo

"Prosjekt: Kompetanseløft Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i Stavanger kommune"  v/Næsheim og Laberg

Juliet Goldbart:
"Pre-intentional and early intentional communication intervention strategies"
"Evidence based practise in relation to children with communication impairment"
Referanser til forelesningene

Janice Murray:
"Language, literacy and AAC Executive functioning and AAC"
Referanser til forelesningene