Generalforsamling 2020

Kjære Isaac-medlem

Vedlagt følger invitasjon til Generalforsamling med oppstart 24.9 kl 12.00. Grunnet Covid-19-pandemien har det ikke vært mulig å avholde normal Generalforsamling. Styret i Isaac har derfor valgt å avholde digital Generalforsamling der medlemmene over ca 1 uke kan gå inn å stemme på representanter til styret og valgkomite, samt gi en godkjenning til de aktuelle sakene på dagsordenen. 

For å kunne delta på Generalforsamlingen må du ha oppgitt ditt mobilnr til Isaac. U.t har sendt epost til alle der vi mangler mobilnummer, og vi oppfordrer alle til å sende oss dette så fort som mulig. Dette vil IKKE foregå som en videokonferanse, men hver enkelt vil kunne gå inn på en link der man kan stemme . 

Vedlagt finner dere innkalling til GF, revisjonsberetning, budsjett for 2020/21 samt signert årsregnskap. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med u.t  på epost.( u.t er ikke tilgjengelig 10.9 -20.9 )

Dere vil få nærmere informasjon om hvordan den digitale Generalforsamlingen vil bli avholdt når det nærmer seg 24.9. Inntil da vil dere kunne lese gjennom sakspapirene til GF.