Utredning og tiltak for uttrykksmiddelgruppen

Oslo Universitetssykehus arrangerte den 19.11.12 et kurs med temaet: "Tverrfaglig utredning og oppfølging av barn som grunnet store tale- og bevegelsesvansker har behov for å benytte avansert grafisk kommunikasjon".

Forelesningene fra kurset kan lastes ned her.