Generalforsamling 12.mai 2020

I Isaac Norges vedtekter § 4.3 Tidspunkt, står det: Ordinær generalforsamling avholdes første halvår hvert år. " 
Grunnet den pågående coronapandemien og nasjonale restriksjoner som er blitt innført, ser styret seg nødt til å utsette generalforsamlingen inntil situasjonen er avklart. Det sittende styre fortsetter i sine verv fram til neste generalforsamling.