Kartlegging av hørsel

Hørselen påvirker vår oppfatning og forståelse av kommentarer, spørsmål og hendelser i omgivelsene, samt vår mulighet for å kunne delta, oppfatte og tolke talespråk fra andre mennesker rundt oss.

Nedsatt hørsel og syn er mer vanlig blant brukere av ASK enn i befolkningen generelt (Tetzchner og Martinsen, 2002). Å skaffe seg kunnskap om personens forutsetninger for å kunne høre og tolke hørselsinntrykk er derfor en avgjørende faktor ved valg av kommunikasjonsløsninger.

170103 hore

Hørselen påvirker vår oppfatning og forståelse av kommentarer, spørsmål og hendelser i omgivelsene, samt vår mulighet for å kunne delta, oppfatte og tolke talespråk fra andre mennesker rundt oss.

Mennesker med hjerneskader vil kunne ha forstyrrelser i sanseoppfatningene, noe som også innebærer hørselssansen. Tradisjonelle hørselsundersøkelser må da suppleres med observasjoner av hvordan hørselsinntrykk oppfattes og tolkes i daglige omgivelser. Forøvrig vil hørselsundersøkes tradisjonelt foretas på sykehus, på høresentraler eller hos fylkes audiopedagoger.

 

For små barn med stadige mellomøre betennelser vil det være særlig viktig å få kartlagt hørselen jevnlig, da hørselen kan variere mye over korte tidsrom.

Nedsatt hørsel og syn er mer vanlig blant brukere av ASK enn i befolkningen generelt (Tetzchner og Martinsen, 2002). Å skaffe seg kunnskap om personens forutsetninger for å kunne høre og tolke hørselsinntrykk er derfor en avgjørende faktor ved valg av kommunikasjonsløsninger.

Hørselen påvirker vår oppfatning og forståelse av kommentarer, spørsmål og hendelser i omgivelsene, samt vår mulighet for å kunne delta, oppfatte og tolke talespråk fra andre mennesker rundt oss.

Mennesker med hjerneskader vil kunne ha forstyrrelser i sanseoppfatningene, noe som også innebærer hørselssansen. Tradisjonelle hørselsundersøkelser må da suppleres med observasjoner av hvordan hørselsinntrykk oppfattes og tolkes i daglige omgivelser. Forøvrig vil hørselsundersøkes tradisjonelt foretas på sykehus, på høresentraler eller hos fylkes audiopedagoger.

For små barn med stadige mellomøre betennelser vil det være særlig viktig å få kartlagt hørselen jevnlig, da hørselen kan variere mye over korte tidsrom.