Kartlegging av kommunikative forutsetninger og behov i personens miljø. Til bruk ved overganger

Kartlegging av kommunikative forutsetninger og behov i personens miljø. Til bruk ved overganger»

Fritt oversatt, revidert og utvidet av regionalt ASK-nettverk i Helse Sør-Øst og ASK-teamet i Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold 2016 med utgangspunkt i materialet HÅLLBAR KOMMUNIKATION utarbeidet av Grundsärsskolans resursteam i Malmö Stad.

Her finner du skjemaet.