Alternativ og supplerende kommunikasjon

russisk oversettelse av alternativ og supplerende kommunikasjon

Boken "Alternativ og supplerende kommunikasjon: en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker" av Stephen von Tetzchner og Harald Martinsen er nå oversatt til russisk. Oversettelsen er støttet av ISAAC Norge gjennom "Stipend til fremme av ASK".