Ny bok: Stop the Violence Against People with Disabilities

En bok som omtaler vold mot personer med nedsatt funksjonsevne og lite eller ingen tale, og deres møte med rettsystemet. FN konvensjonen CRPD, omhandler denne problematikken i to av sine artikler. Du finner lenke til boken her.