oversikt over ulike grafiske tegnsystemer

pus 150x150Fotografi og bilder

Bruk av fotografi og bilder er mye brukt for mange personer med behov for ASK. På noen områder vil det være unaturlig å bruke noe annet. Dette vil særlig gjelde bestemt personer og spesielle omgivelser/steder. Foto representerer best substantiver/ting. Siden vi kan ta bilder av hva vi ønsker vil fotografi ha et ubegrenset antall representasjoner av fysiske objekter. Vi ser imidlertid at de kan ha problemer med å representere begreper (generaliseringsproblem), og at de kan være vanskelig å bruke alene i setningsbygging.

pictogram katt 150x150Pictogram

Har flest representerer for substantiv, de har noen verb, og få andre ordklasser. Pictogrammene har tydelige kontraster mellom forgrunn / bakgrunn noe som kan være en fordel for mennesker med synsvansker. Pictogrammene har vært i bruk i lang tid og er kjent for mange. De har relativt stor utbredelse i Norden. De er spesielt mye brukt i forhold til struktur for eksempel på dagtavler. Det er vanskelig å utforme setninger med flere ordklasser når man bruker pictogrammer alene. Man kan ikke lage nye tegn og symbolene har et begrenset antall representasjoner (ca 1100 norske pictogrammer).

katt 150x150PCS

Picture Communication Symbols har flere ordklasser. De kan ligne håndtegninger. PCS-symboltegn vil for noen mennesker virke motiverende da de har mer ”liv” i seg enn mange andre grafiske symbolsystem. PCS er utbredt i mange land, så også i Norge. Det er flere høyteknologiske talemaskiner som benytter symbolene i sine programmer.

 

cat widgitWidgit

Widgit har over 7000 tegn i både farger og svart-hvitt som dekker et ordforråd på over 20.000 ord. Vokabularet utvides stadig og gir tilgang til et bredt spekter av emner.  Widgit har flere ordklasser og flere tegn enn Pictogram og PCS-symboler. De har noen språkfunksjoner. Så langt har Widgit  begrenset utbredelse i Norge og symbolene er låst til bruk i bestemte verktøyprogram.

katt symbolstix 150x150

SymbolStix

SymbolStix er de nyeste symbolene på markedet. Symbolene er laget “livlige” og levende. Det finnes pr i dag ca 4000 individuelle symboler.

 

 

katt bliss 150x150Bliss

Bliss er et grafisk system der ord og begreper representeres av logiske tegn i stedet for bokstaver. Ved hjelp av ca. 100 grunnsymboler konstruert ut fra et lite antall enkle, geometriske former, kan brukeren i teorien utvikle et symbolforråd av ubegrenset størrelse. Bliss er nå godkjent som språk.