Materielle tegn / konkreter

Materielle tegn består av fysiske objekter, som regel i tre eller plast. Tegnene kan være i form av miniatyrobjekter, taktiler (der tegnet gjenkjennes ved dets form og overflate gjennom fysiske berøring), ordbrikker og andre fysiske objekter. Materielle tegn kan representere gjenstander, aktiviteter, hendelser, personer og steder.
Kjennetegn ved materielle tegn er at de kan berøres og håndteres. For noen mennesker kan det være lettere å gjenkjenne tegn ved å utforske dem taktilt, framfor å bruke manuelle eller grafiske tegn.

Det finnes i dag få ferdiglagde materielle tegnsystemer. Premacks ordbrikker er kanskje det mest omfattende materielle tegnsystemet, og har tradisjonelt vært brukt en god del i opplæringen av mennesker med autisme og lærehemning. Taktile tegn er spesielt utviklet med tanke på svaksynte og blinde. I likhet med andre materielle tegn er disse tredimensjonale, og har enkel former med ulike overflater slik at de skal være lettere å gjenkjenne.