Barnebøker

Prosjektet "Jeg vil også lese!" ble ferdigstilt i mars 2007. Sju barnebøker er oversatt og bearbeidet til bliss, med støtte fra Helse og rehabilitering. Bøkene kan fritt lastes ned her på Isaac Norges hjemmesider.

Målet med prosjektet var å øke tilgangen på egnet lesestoff for bliss-brukere. Det legges vekt på å bruke bøker som er allment kjente blant barn, slik at bliss-brukere kan få del i en felles kultur. Alle barn bør ha mulighet til å lese samme bøker som sine jevnaldrende. Blissteksten kan lastes ned. Den kan klippes opp i setninger og limes over originalteksten, eller på eget ark som legges i plastlomme. I tilknytning til hver bok er det laget ei tavle med aktuelle symboler som kan brukes ved samtale om innholdet i boka.

  

Følgende bøker er tekstet med bliss og kan lastes ned ved å trykke på linkene nedenfor:

Ole Brums store bok om ord.

Tassens tellebok.

Nemo den lange reisen.

Tassens klokkebok.

Tassen besøker bestemor og bestefar.

Fem fartsfylte fotballhistorier.

Fem heslige heksehistorier.

Eventyret om Hunden og Katten, skrevet av Siv- Anne Vanne Heggheim.