Bruk av BLISS

Spontan, kreativ og kommunikativ bruk av Bliss

I et vedlegg til rapporten "Jeg har noe å si!" fra Berg gård skole beskrives innlæring og bruk av Bliss-symboler. Her er nyttige metodiske tips til fagpersoner og andre som arbeider med innføring av Bliss. Rapporten "Jeg har noe å si!" (Statped Skriftserie nr 26) skrevet av Marit Kval Hagemoen, Kari Opsal, Kerstin Hellberg, Sissel Krabbe, Arve K. Borøy og Stephen von Tetzchner viser at mange barn med hjelpemidler blir underytere på grunn av mangelfull oppfølging. Rapporten foreslår en modell for fokusert habilitering for barn med behov for ASK.

Rapportens vedlegg "Spontan, kreativ og kommunikativ bruk av Bliss" beskriver sju aktuelle innlæringsprinsipper for Bliss-symboler:

  • Symbolinnlæring
  • Lære Bliss-symboler og deres plassering på Bliss-tavla og i talemaskinen
  • Bruk av symbolene som kreativt redskap for språket
  • Spontan bruk av Bliss
  • Bliss-strategier
  • Kontekstuavhengig bruk av Bliss
  • Finne manglende Bliss-vokabular Rapportens vedlegg kan du laste ned her (pdf).

Oppskrift på Bliss-trekkspill

Kerstin Hellberg i Bliss-gruppa laget i 2008 en ferdig oppskrift på hvordan man kan lage Bliss-trekkspill av en Blisstavle.

Last ned oppskriften her.