Lettlestbøker

Prosjektet ”Jeg vil lese mer!” har nå ferdigstilt 13 nye bøker. Bøkene er oversatt og bearbeidet til bliss, med støtte fra Helse og rehabilitering. Her finnes både eventyr, fortellinger og faktabøker om universet. Bøkene kan fritt lastes ned her hos ISAAC Norge. Målet med prosjektet var å øke tilgangen på egnet lesestoff for brukere av bliss. Det legges vekt på å bruke bøker som er allment kjente blant barn og unge, slik at blissbrukere kan få del i en felles kultur. Alle barn bør ha mulighet til å lese samme bøker som sine jevnaldrende.

Blissteksten kan lastes ned. Den kan klippes opp i setninger og limes over originalteksten, eller på eget ark som legges i plastlomme. I tilknytning til hver bok er det laget ei tavle med aktuelle symboler som kan brukes ved samtale om innholdet i boka.

Følgende bøker er tekstet med bliss og kan lastes ned ved å trykke på linkene nedenfor:

Universet - Mars - pdf

Universet - Planetene - pdf

Universet - Stjerner - pdf

Universet - Vårt solsystem - pdf

Universet - Planetenes døgn - pdf

Universet - Mars - word

Universet - Planetene - word

Universet - Vårt solsystem - word

Universet - Planetenes døgn - word

Lettlestbøker fra Damm oversatt til Bliss

Bokseriene Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus fra Damm forlag ble i 2005 oversatt til Bliss. Bokseriene inneholder 18 lettlesbøker hver, i alt 36 bøker. Oversettelsene kan fritt lastes ned fra internett. Lettlesbøkene er oversatt til Bliss av Astri Holgersen, og tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik.

Bakgrunn for prosjektet Det er stor mangel på tilrettelagt skjønnlitteratur for barn som bruker Bliss som alternativt språk til tale- og skriftspråk. Skjønnlitteratur er sentralt for lese- og skriveopplæringen i skolen. Tilgang til god og aktuell litteratur er viktig for alle som skal lære å lese og skrive. Dette gjelder også barn som skal lære å lese og skrive Bliss.

Med utgangspunkt i Stortingsmelding 30/2004 ”Kultur for læring”, er det viktig å se betydningen av tilgang på tilrettelagte læremidler i målet om en inkluderende skole. For nåværende og framtidige brukere av Bliss på småskole- og mellomtrinnet vil tilgang på slikt materiell fremme muligheten til at lesing kan bli en selvstendig aktivitet på skolen og i hjemmet. Skjønnlitteratur som er oversatt til Bliss vil øke mulighetene for inkludering av alle lesere ved at elever som bruker det aktuelle tegnsystemet har tilgang til samme skjønnlitteratur som de øvrige elevene, på sitt språk. Bokseriene Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus er i dag i bruk i den norske skolen.

Om Leseverkstedet Leseverkstedet fra Damm forlag består av 18 lettlesbøker for barn som nettopp har lært å lese. Bøkene har tre vanskegrader. De gule er enklest og inneholder tekster som består av korte, lydrette ord. De blå har noe vanskeligere tekst og noen høyfrekvente ikke lydrette ord. De røde er litt mer utfordrende, men tekstene er fortsatt enkle og lettforståelige. Det er seks bøker på hvert nivå. Bøkene er skrevet av Gunn Ballangrud og har tydelige illustrasjoner i farger. Illustrasjonene er ved Øyvind Tingleff. ISBN bokmål er 82-04-08572-9. Heftene kan brukes sammen med Leseboka. Vi lærer å lese (ISBN 82-920-5207-0 BM /ISBN 82-920-5238-0 NYN).

Om ABC Hokus Bokus ABC Hokus Bokus fra Damm forlag består av 18 små lesebøker med enkle øvingstekster for den som lærer seg å lese. Bokserien er systematisk oppbygd med klar progresjon etter lydmetoden (syntetisk metode). Når barna har lært ni-ti bokstaver, kan de lese de første bøkene. Serien bygges ut etter hvert som flere bokstaver læres, og i hver bok er det en forklaring til lærer/foresatt om innhold, omfang og læringsmål. Bøkene følger i stor grad samme bokstavprogram som Skjelfjords Min ABC og Inger Thorstensen Tømtes ”Skriftformingsserie”. Lesebøkene kan brukes i stedet for en tradisjonell ABC, eller som et supplement for å utvide lesetilbudet. Teksten i bøkene gjengis både med vanlig trykt skrift og store bokstaver (versaler). Hver bok er heftet og har 16 sider, formatet 14,5 x 21 cm og illustrasjoner i farger.

Om Bliss-oversettelsene Hovedhensikten med Bliss-oversettelsen er å bidra til at barn som kommuniserer med Bliss kan bruke litteratur som de andre barna i klassen bruker. Her er noen forslag til hvordan Blissteksten til lettlesbøkene kan brukes: Blissteksten er skrevet som en fortløpende fortelling og kan brukes som en vanlig lesebok. Kontroller at innholdet er forstått ved aktiv bruk av snakketavla. Lettlesbøkene er små og vanskelig å bruke for de som har dårlig motorikk. Skjær opp heftene i ryggen og legg hver side i en plastlomme i A5 format, og sett sidene i en ringperm. Da varer bøkene lenge og kan tørkes av og holdes rene.

Blissteksten kan også klippes opp i setninger og limes over orginalteksten, eller på eget ark som legges i plastlommer. Klipp opp Bliss-setningene i enkeltsymboler og la Blissbrukeren lage setningen som passer til bildet i boka. Dersom det er behov for å endre størrelsen på Blisstegnene i oversettelsen kan oversettelsen forminskes/forstørres ved bruk av kopimaskin, eller ved å endre skaleringsprosenten når Bliss-oversettelsen skrives ut på papir fra programmet Adobe Acrobat Reader på datamaskinen.

For øyepekere: Hver Bliss-setning kan også organiseres på en øyepeketavle. Til hver bok i serien følger en snakketavle som inneholder standardiserte symboler. Forslag til bruk av snakketavle følger med. Bliss-oversettelsene av Leseverkstedet og ABC Hokus Bokus er gratis tilgjengelig, og kan lastes ned fra Møller-Trøndelag kompetansesenters nettside eller fra ASK-loftet.

Gamle eventyr på BLISS

Blissteksten lastes ned. Den klippes opp i setninger og limes over originalteksten, eller på eget ark som legges i plastlomme. I tilknytning til hver bok er det laget ei tavle med aktuelle symboler som kan brukes ved samtale om innholdet i boka. For mange vil teksten til disse bøkene se feil ut når den kommer opp på skjermen. Blant annet vises ikke sirklene. Det blir imidlertid riktig på utskriften. Dette synes å grunne seg på at de er laget i eldre utgave av Word. Bøkene er dessverre ikke lengre i salg. Er de heller ikke å få lånt på biblioteket, kan bøkene, alle tre eller enkeltvis fås gratis ved henvendelse til Torhild Kausrud, epost: torhild.kausrud@statped.no . Gan Forlag har vært så sjenerøse å gi blissgruppen restopplaget sitt til utdeling. Først til mølla……..

Følgende eventyrbøker er tekstet med bliss og kan lastes ned ved å trykke på linkene nedenfor:
Word-format:
Askepott i word lastes ned ved å klikke her.
Hans og Grete i word lastes ned ved å klikke her.
Tornerose i word lastes ned ved å klikke her.
Alene hjemme i word lastes ned ved å klikke her.
Seks dumme brødre i word lastes ned ved å klikke her.
Pedro i word lastes ned ved å klikke her.
Brødskiven i word lastes ned ved å klikke her.
Liv blir borte i word lastes ned ved å klikke her.
Misses mage i word lastes ned ved å klikke her.


Pdf-format:
Askepott - pdf -format lastes ned her.
Hans og Grete - pdf -format lastes ned her.
Tornerose - pdf - format lastes ned her.
Alene hjemme - pdf - format lastes ned her.
Seks dumme brødre - pdf - format lastes ned her.
Pedro - pdf - format lastes ned her.