Evidensbasert habilitering

Evidensbasert habilitering Sveriges HabiliteringscheferFöreningen Sveriges Habiliteringschefer har kommet med ny oppdatert rapport: "Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering".

Du kan lese mer om rapporten her.