Kokebok med grafiske tegn

kokebok med grafiske tegnLettlest kokebok med symboler og bilder – er en tilrettelegging av matoppskriftene fra kokeboken «Så godt!», slik at personer som trenger symbolstøtte gis økt mulighet til selvstendighet og mestring i å lage sunn og god mat. Kokeboken er tilrettelagt med WLS symboler av Lene Hansen og Heidi Trolldalen i Signo.

Boken kan bestilles fra www.signobutikken.no