Barn må erfare kommunikasjon

Innlegget henger sammen med introduksjonen til Gayle Porters arbeid med PODD. For å komme til begynnelsen av introduksjonen klikk her.

Voksne må alltid være modeller og vise hvordan kommunikasjonsboka skal brukes fra første side via setningsstartere, ”gå til side...” instruksjoner og operasjonelle kommandoer som barnet vil trenge å lære. Porter & Kirkland (1995) inkluderer noen spesifikke eksempler på modell læring og utvidelse ved bruk av papp-tech bøker.

For at barn skal lære å bruke papp-tech kommunikasjonsløsninger trenger de å:

  • Se kommunikasjonssystemet i bruk med andre personer i reelle kommunikative situasjoner for å formidle reelle beskjeder.
  • Ha mange muligheter til å praktisere reell kommunikasjon i reelle situasjoner
  • Få naturlig feedback for å effektivisere kommunikasjonen sin
  • Få sine beskjeder utvidet av samtalepartnerne, i form og innhold og på måter som de selv kan bli i stand til å bruke mer effektivt Nøkkelsamtalepartnere vil også trenge støtte og instruksjon for å lære hvordan de kan være modell og utvide ved å bruke barnets papp-tech løsning.