Bruk av lister i kommunikasjonsbøker

Innlegget henger sammen med introduksjonen til Gayle Porters arbeid med PODD. For å komme til begynnelsen av introduksjonen klikk her.

For å øke vokabularet i kommunikasjonsløsningene, uten at boka skal bli for stor og tung kan man benytte lister. Lister kan innarbeides innen alle emner og kan kjøres ut på klistremerker og limes utenpå de laminerte sidene i boka, slik at man kan skrive inn nye ord/symboler. Disse vil da ha funksjon som en midlertidig løsning inntil ny revidert bok foreligger med utvidet vokabular. Lister med for eksempel navn på mer perifere personer, musikkinstrumenter, steder, leketøy, matvarer kan plasseres på logiske steder i boka. Ordlistene kan gjøres tilgjengelig for brukeren ved for eksempel partner styrt auditiv skanning. Det innebærer at samtalepartneren leser opp for eksempel navnene i lista ett og ett, mens ASK-brukeren indikerer JA når riktig navn fremkommer. Bruk av lister forutsetter at barnet forstår tale. Se eksempler på lister knyttet til temaet ”steder” og ”aktiviteter”.

 bruk av lister i komunikasjonsboker 2bruk av lister i komunikasjonsboker 1