De neste kommunikasjonsbøkene

Innlegget henger sammen med introduksjonen til Gayle Porters arbeid med PODD. For å komme til begynnelsen av introduksjonen klikk her.

Når antall symboler pr bokåpning overstiger 30-40, muliggjør det andre strategier, som å gå direkte til andre kategorisider. En side av første bokåpning innen hvert tema, kan brukes til en slik innholdsfortegnelse og hyppige brukte samtaleord. Det har vist seg å være en stor fordel for å gi barnet anledning til å navigere raskt mellom sidene i boka. Gayle Porter forteller at hun har erfart at det stimulerer til økt bruk av emnespesifikke spørsmål dersom man inkluderer en del spørsmålsord på disse sidene også. Lett tilgang til spørsmålsordene fører også til lenger samtaler med økt turtaking innen et emne. Eksemplene nedenfor er hentet fra GPs bok; ”Tosiders bokåpning med utvidet nøkkelordforråd” viser at venstre sidene i kommunikasjonsboka inneholder dynamiske felter og spørreord.

Du kan lasted ned hele boka ved å klikke her (3.22 Mb). 

De neste kommunikasjonsbokene komm bok2

 De neste kommunikasjonsbokene komm bok3

 

Her ligger en beskrivelse av utskrift og montering av slike bøker (pdf).   Når antall symboler pr bokåpning øker, øker også barnets muligheter til å få til en uavhengig kommunikasjon. Uavhengig kommunikasjon vil si at det som blir kommunisert, blir helt ut formulert av personen selv. For mennesker som bruker grafisk kommunikasjon, kan det skje med teknologiske hjelpemidler der det som blir skrevet er i hele setninger i henhold til Tetzchner og Martinsen (2002). I avanserte dynamiske og pragmatiske kommunikasjonsbøker kan mange strategier innarbeides slik at kommunikasjonen kan bli mer og mer uavhengig, selv i papp-tech. Den første siden innen hvert emne i kommunikasjonsboka kan, men må ikke, inneholde pragmatiske setningsstartere for å gjøre barnet i stand til å tydeliggjøre hvilken kommunikativ intensjon det har. Behovet for en slik strategi avhenger generelt av barnets kommunikative og språklige ferdigheter. Vi prøver hele tiden å legge til rette for at barnet skal trenge minst mulig sideskift for å kunne formidle en komplisert beskjed (setning) ved å innarbeide de mest forutsigbare ordene innen hvert emne. Ord som ”jeg/meg”, ”du/deg”, besøke”, ”komme” er innarbeidet på kategorisiden for ”steder”. Mer avanserte grammatikalske strukturer innarbeides i alle kategorisidene etter hvert som barnet behov tilsier det. Lister er også innarbeidet innen alle emner slik at alle som bruker boka kan skrive ned nye ord og fraser som det er behov for. Barnet får vanligvis tilgang til listene via partner styrt skanning. I det følgende eksempelet hentet fra Gayle Porters bok; ”Two page opening, expanded key word pre-school”, er det innarbeidet mange ulike funksjoner. De neste kommunikasjonsbokene komm bok4

  • Flere kommunikative funksjoner er inkludert; ”jeg vil”, ”jeg har en idè”, ”la oss”, ”jeg forteller deg noe”, ”jeg forteller en historie”
  • Tidsindikatorer er innarbeidet. ” fortid”, ”nåtid” og ”framtid” *Samtaleord/fraser som ”kanskje”, ”hva sa du?”, ”jeg vet ikke”, ”jeg glemte”, ”unnskyld” er innarbeidet.
  • Viktige beskjeder å kunne gi raskt er med på første siden; ”vent litt”, ”jeg må på do”, ”gå vekk” osv
  • Man kan også gå direkte til flere kategorisider; ”noe er galt –s.2”, ”jeg vil-s.8”

Det er behov for individuell tilrettelegging av kommunikasjonsløsningene og bøkene finnes i mange forskjellige utforminger for å passe best mulig til den enkeltes barnets forutsetninger og behov som:

  • Betjeningsmetode, direkte peking, blikkpeking, auditiv skanning, partnerstyrt visuell skanning, osv
  • Antall symboler pr bokåpning
  • Type symboler
  • Utviklingsmessig alder og funksjonsnivå
  • Barnets spesifikke behov for vokabular
  • Hvor avansert barnets språk er<