Gayle Porter – organisering av vokabular

Dette er en introduksjon til Gayle Porters arbeids med PODD - pragmatisk organisert display. Introduksjonen består av flere undersider og er lenket sammen.

Materialet er utarbeidet av Tone Mjøen, ergoterapispesialist barns helse, Habiliteringstjenesten i Vestfold og basert på Gayle Porters materiale ”Ideas for the design of low-tech dynamic displays: User friendly multi-level communication books”( 2000), forelesninger hun holdt på verdenskongressen i ISAAC 2002 og kurs hun holdt i Oslo 2003. Eksempelbildene er hentet fra Gayle Porters materiale og kommunikasjonsmateriale utarbeidet av fagfolk i Habiliteringstjenesten i Vestfold. 

Vi har her prøvd å lage en oversikt over noen av de fremgangsmåtene Gayle Porter benytter sine prinsipper for organisering av vokabular med dynamiske display. Flere personer knyttet til Isaac Norge og tidligere FalckIgel - nå Abilia, har deltatt i arbeidet med å oversette de elektroniske eksempel bøkene som vi fikk fra Gayle Porter høsten 2003. Bøkene er laget i programmene "Boardmaker" og "Skrive med bilder", men for at alle som ønsker å se bøkene har jeg lagret eksemplene i pdf format som gjør dem tilgjengelig uten at man innehar et bestemt program. Isaac Norge bidrar til å gjøre materialet tilgjengelig ved at dette legges ut på Isaacs hjemmeside.

Klikk på lenkene nedenfor for å lese de ulike kapitlene:

  • Ideer til utarbeidelse av brukervennlige dynamiske kommunikasjonsbøker finnes her.
  • Strategier for å legge til rette for partnerstyrt sideskift i dynamiske papp-tech løsninger finnes her.
  • Tidlige kommunikasjonsbøker, klikk her.
  • De neste kommunikasjonsbøkene, klikk her.
  • Kommunikasjonsbokas utforming finner du her.
  • Barn må erfare bruken av kommunikasjon. For å lese mer om tema klikk her.
  • Bruk av lister i kommunikasjonsbøker finner du her.