Kommunikasjonsbokas utforming

Innlegget henger sammen med introduksjonen til Gayle Porters arbeid med PODD. For å komme til begynnelsen av introduksjonen klikk her.

Fordi antall symboler pr bokside får store konsekvenser for funksjonaliteten av kommunikasjonen, blir det sentralt å vurdere om hjulpne strategier kan effektivisere kommunikasjonen. Partnerstyrt skanning eller kodet tilgang til ordforrådet kan bli nødvendig hvis barnet bare kan peke direkte ut noen få symboler pr side. Utformingen av kommunikasjonsboka legger bare til rette for kommunikasjon. Deltakerne i samtalen må lære hvordan man kan finne fram og bruke ordforrådet som er nødvendig for den aktuelle kommunikative funksjon. Gayle Porter beskriver hvordan hjulpne kommunikasjonsstrategier viser seg å stimulere til egeninitiert samhandling med disse papp-tech kommunikasjonsbøkene. Det er viktig at hjulpne språkstimuleringsteknikker som brukes med papp-tech kommunikasjonsbøker brukes på samme måte som barnet skal kunne bruke systemet selv. 

Kommunikasjonsbokas utforming oyepeketavle4

Øyepeketavler m/ 8 symboler.

 

Kommunikasjonsbokas utforming A4 format

A4 format m/70 symboler.

 

Kommunikasjonsbokas utforming Farget kodebok

Fargekodet bok.

 

Kommunikasjonsbokas utforming starter

Pragmatiske startere over sidene.

 

Kommunikasjonsbokas utforming A5 bok

Bok i A5 format med 70 symboler.