Kommunikasjonsbøker til habiliteringen

Bjørg Nuland fra Habiliteringstjenesten i Telemark har laget denne kommunikasjonsboka med grafiske symboler til bruk for habiliteringstjenesten. Denne boken er en ASK-bok utviklet med tanke på konsultasjoner i habiliteringstjenesten eventuelt på barneavdelinger.

For å laste ned den originale boka med PCS symboler til Boardmaker, klikk her.

Boka er nå også gjort tilgjengelig med Symbolstix symboler til bruk med Tobii Communicator eller Tobii Symbolmate. For å laste ned filene, klikk her.

Habiliteringstjenesten i Vestfold har i tillegg laget en utvidet bok i Boardmaker til samme formål. Den finner du ved å klikke her.

Snakkebok for barn InPrint

Snakkebok til barn forsideMariëtte van Dijk, Habiliteringstjenesten for barn i Vestfold produserte i 2007 et forslag til en kommunikasjonsbok for et barn med utviklingshemming. Dette er en individuelt tilrettelagt snakkebok for et barn med utviklingshemming, og det presiseres at den ikke kan kopieres, men må tilpasses andre brukere. Dette er en kommunikasjonsbok som er laget primært med tanke på mennesker som har håndmotorikk som kan håndtere boka selv. Boka følger Gayle Porters prinsipper om rask tilgang til ønsket vokabular og tydeliggjøring av pragmatisk funksjon på et tidlig utviklingsnivå. Boken er nå kommet i ny utgave tilpasset programvaren InPrint.

Den har ingen innholdsfortegnelse med dynamiske linker fordi brukeren av boka har vansker med å forholde seg til flere sider av gangen. Da brukeren av boka har håndmotorikk til å bla i boka selv har man i stedet valgt å benytte faner til hver side som har fargebakgrunn og grafiske tegn. Disse fungerer som en direkte "link". Brukeren blar til riktig side ved hjelp av faner med symboler. Hver bokåpning har venstresider som inneholder de samme tegnene. Det gjør det lett å huske plassering og finne fram til ønsket ordforråd fordi samme plassering er brukt. Alle venstresidene er det plassert pragmatiske startere (rosa). Dette er gjort fordi målgruppa er mennesker som har vansker med å huske hva de pekte på fra en side til en annen. Tanken er her at pragmatiske starter er tilgjengelig på hver bokåpning. Man har i denne boka valgt å fokusere bare på pragmatiske starter "gjøre" og muligheter til å beskrive "like" og "liker ikke". I tillegg kan man gjenta (mer) eller avslutte (ferdig) på alle bokåpninger, si fra hvis man "ikke vet" eller "vente". De siste sidene på vedlagte pdf-fil er faner til Snakkeboka med farge/grafiske tegn til hver bokside. Disse klippes ut og lamineres sammen med høyresidene i boka når den monteres.

Når man bruker InPrint må man i tillegg ha cd'en med PCS-symboler installert for å få tilgang til boka.


Last ned en demo av Snakkeboka her.
Last ned en hvit versjon med 3x3 symboler her (InPrint)
Last ned en med farger 3x3 symboler her (InPrint)
Last ned en hvit versjon med 3x3 symboler her (skrive med bilder).
Last ned en med lyse farger 3x3 symboler her (skrive med bilder).
Last ned en med sterke farger 3x3 symboler her (skrive med bilder).
Last ned en versjon i hvit med 6x6 symboler her (skrive med bilder).
Last ned en versjon i lyse farger med 6x6 symboler her (skrive med bilder).
Last ned en versjon med sterke farger 6x6 symbolerher (skrive med bilder).

Mads sin snakkebok

mads sin snakkebokMøller-Trøndelag har laget et nytt eksempel på ei snakkebok. Boka kan brukes som inspirasjon i utviklingen av snakkebøker for barn. På sine hjemmesider skriver de at denne kommunikasjonsboka er laget til Mads, en gutt på 12 år. Dette er hans første kommunikasjonsbok. Mads er en aktiv bruker av tegn-til-tale, og har et stort ordforråd. Mads forstår det meste av det andre sier til ham. Han er glad i kommunikasjonsboka si, og peker greit ut symboler og bilder i den størrelsen symbolene i boka har.

Han kombinerer symbolene i boka med håndtegn og tale/lyder. I boka er det hovedsakelig brukt PCS-symboler. Enkelte ord er representert med WLS-symboler der dette gir den beste uttrykksformen for Mads. Du kan lese mer om boka eller laste den ned her.

Kommunikasjonsbok "med kort lunte"

Kommunikasjonsbok med kort lunteHer presenteres nok et eksempel på en kommmunikasjonsbok etter Gayle Porters prinsipper. Boka er oversatt av Tone Mjøen v/hab.tjenesten i Vestfold. Boka er tenkt for tidlige brukere med litt kort "lunte" (små barn som ikke klarer å vente), slik at første siden gjenspeiler "raske" utsagn, mens boka forøvrig er ordinært oppbygd. Boka er primært laget for små barn som enda ikke klarer å bla på egen hånd, selv om den også kan brukes av barn som kan dette. Boka kan lastes ned her.

Anjas bok

anjasbok kommunikasjonsbok fra DanmarkUnder Dagskonferansen til Isaac Norge i 2006 presenterte Emmy Kjelmann kommunikasjonsboken til danske Anja. ISAAC Norge har fått tillatelse til å presentere Anjas bok. Anjas bok er en øyepeketavle basert på Gayle Porters prinsipper om dynamiske kommunikasjonsbøker. Boken er laget til den danske jenta Anja, og er gjengitt etter tillatelse fra hennes foreldre og Emmy Kjelmann ved Aktivitetsafdeling - Behandlingscentret ØSTERSKOVEN ved Nordjyllands Amt.

Merk at denne kommunikasjonsboken ikke er egnet som en ferdig kommunikasjonsbok for andre brukere, men den er ment som et inspirasjonsmateriale i tilrettelegging av kommunikasjonsbøker. Innholdet i kommunikasjonsboken er derfor ment å danne ideer til utforming av dynamiske kommunikasjonsbøker for andre brukere.

"Anjas bok" kan lastes ned som Boardmaker-dokumenter pakket i ZIP-fil eller samlet som PDF-dokument (2,25 Mb).

Boardmaker filer (7,22 Mb): For å laste ned hele boka klikk her.

Pdf-dokument (2,25 Mb) kan lastes ned her.

Boka er oversatt til norsk av Tone Mjøen. Den norsk oversettelsen kan lastes ned her (pdf).