Partnerstøttet auditiv skanning

Dette er en kommunikasjonsform hvor kommunikasjonspartneren har en sentral rolle for at personen skal få uttrykt hva han ønsker å si. Partnerstøttet auditiv skanning forkortes ofte til PAS, og det er et kommunikasjonshjelpemiddel for mennesker som ikke har talespråk som primær måte å uttrykke seg på, og som har så store fysiske- og synsmessige vansker, at de har problemer med å bruke alternative uttrykksformer som håndtegn, talemaskiner, grafiske symboler og bilder.

PAS er en spørreteknikk, hvor kommunikasjonspartneren stiller spørsmål på en systematisk måte og etter et bestemt mønster. Personen kan dermed alltid føle seg sikker på at han blir spurt og han får uttrykt det han har på hjertet uansett hvem han er sammen med.

Under finnes artikler og forelesningsnotater som beskriver bruk av partnerassistert auditiv skanning nærmere. Artiklene vil gi god informasjon og innføring i området. Lenger ned på siden finnes annet relevant fagstoff og materiell knyttet til PAS.

“Spørg mig om noget”, Partnerstøttet auditiv skanning (PSAS) 
Artikkel fra DIALOG nr 2/2006 av Trein Bojsen, Annemette Seigneuret og Nina Schou. Artikkelen gir en inngående beskrivelse av metodikken med flere bruker-eksempler. Artikkelen er en god innføring i emnet og gir flere eksempler på bruk. Den kan lastes ned her.

Auditiv skanning etter Gayle Porters prinsipper
Ergoterapeutspesialist Tone Mjøen v/Habiliteringstjenesten i Vestfold la fram både teoribakgrunn og eksempler på auditive skanning bøker på Dagskonferansen 2006. Forelesningsnotatet finnes her.