Tematavler

Tematavler eller aktivitetstavler utformes med tanke på å gi tilgang til et spesifikt ordforråd tilpasset en situasjon, aktivitet eller tema. Utformingen av en slik tematavle er avhengig av hvem som skal bruke tavlen og hva man ønsker å bruke tavlen til. Valg av symbolsystemer avhenger av barnets forutsetninger og eksemplene her viser en blanding av Pictogram, PCS, Rebus og Bliss symboler.

  Bruk av farger på tematavlene På disse tematavlene er Bliss fargene brukt som bakgrunnsfarge for Pictogrammene. Dette er gjort spesielt for de barna som vi formoder vil kunne bli blissbrukere. Vi benytter også fargede ark som bakgrunn for ulike tematavler, fordi fargene kan bidra til å gjøre det lettere for både voksne og barn å finne fram til riktig tavle etter hvert som man har mange tematavler. Man kan bruke ark med forskjellig valører, for eksempel lyse blå og mørkeblå som bakgrunn til tematavler.

Her er eksempler på noen helt enkle tavler som har 6 symboler pr side og som bare gir mulighet til å benevne omgivelsene med substantiver/verb og som gir muligheter for å velge en aktivitet eller lignende. (Eks på slike tavler er; Utelek1, utelek2, svømming1,2,3og 4, måltid1 og 2 og kle på, alle tavlene med 6 pictogrammer pr A4 side. Tematavler i A4 format kan ha en tavle på hver side slik at man ved å snu tavlen får doblet tilgangen til ordforrådet.) Tematavlen for ”flasketuten peker på” (se nedenfor) har 6 symboler pr side, men den har et mer avansert ordforråd. Symbolet for spørreordet hvem og preposisjonen på, er tatt med fordi man ønsket å bruke flerordssetninger i en lystbetont lek med barnet.

Tematavler Flasketuten 1

Tematavler Flasketuten 2           Når barnet kan forholde seg til flere symboler på en gang, kan tematavler utformes i både A4 og A3 format med flere symboler pr side. Når tilgangen til antall symboler øker, blir det viktig å vurdere hvilke kommunikative funksjoner man vil gi muligheter for med tavlen. Hvem skal si hva, til hvem, hvor, hvordan og med hvilken hensikt? For en rekke barn med fysiske funksjonshemminger kan det å si fra om man vil se på, gjøre selv eller gjøre noe sammen med en voksen være viktig å få sagt fra om. Her er eksempel på tematavler som gir mulighet for å bestemme deltakelsesnivå. På tematavla om halloween har vi valgt å legge inn muligheten for å be om ”boka mi” som viser til barnets kommunikasjonsbok med et større og mer generelt ordforråd. (eks på slike tavler er Sykle1 og2, gjemsel 1 og2 Halloween 1 og 2 og Lucia 1 og 2 med 12 symboler pr A4 side) Her er eksempel på tavler i A3 format tilrettelagt for å kunne benevne hva man skal gjøre på badet ved leggetid. Tavlen kan henge på veggen på et sentralt sted, for eksempel over stellebenken slik at den er tilgjengelig både for barnet og for den voksne (eks bad1 og 2, satt sammen som en A3 tavle). Tilsvarende tavle er laget for vanlige aktiviteter på kjøkkenet. (eks kjøkken1 og2).

Fysioterapitavlene (se nedenfor) er laget til et bestemt barns fysioterapitilbud. Sang inngår i treningen og sentrale symboler til sangene er tatt med på tematavla. For mange inngår telling som en del av avtalene om hvor mange ganger man skal gjøre en øvelse. Begreper som opp og ned, gripe og slippe er også helt spesifikke for aktiviteter som inngår i barnets fysioterapitime. Vi har også valgt å ta med symboler for ja og nei. For å tydeliggjøre når det er tull og tøys og når man gjør avtaler på alvor, har man valgt å ta med symbolet for å tøyse. Fysioterapitavla er i A3 format og på begge sider, slik at man totalt får tilgang til 48  symboler som er spesifikke for fysioterapitimene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematavler Fysio 1

Tematavler Fysio 2     Tematavler Fysio 3

Tematavler Fysio 4Tematavlen om å sette i og ta ut av oppvaskmaskinen er tilrettelagt for en 3 åring som følger med på flerordssetninger. Vi har derfor valgt å legge til rette på en A3 tavle med to sider som muliggjør 3-4 ordsetninger med personlig pronomen, beskrivelsesord, verb, substantiver og til og med noen preposisjoner. Denne tavle gir tilgang til et ordforråd på 48 symboler. Tavlen blir brukt av de voksne for å benevne hva de voksne gjør i en hverdagsaktivitet som barnet er interessert i (eks: oppvaskmaskin1,2,3 og4). Flere barn har behov for informasjon om hvem som skal hvor. Denne tavlen er laget for å kunne si fra til en 4 åring om hvem i familien som skal dra, hvor de skal dra osv. Tavlen er laget etter at barnet til stadighet gråt, når folk kledde på seg yttertøy eller gikk til gangen. Vi valgte å ta med symboler for først og etterpå for å gi noe holdepunkter om tid og rekkefølge (eks hvem skal hvor1 og2). KILDE: Tone Mjøen, Habiliteringstjenesten i Vestfold