Tidlige kommunikasjonsbøker

Innlegget henger sammen med introduksjonen til Gayle Porters arbeid med PODD.   Organiseringen av ordforrådet avhenger av forskjellige andre behov. I tillegg til det enkelte barns utviklingsmessige og funksjonelle behov, er antall symboler tilgjengelig pr side av avgjørende betydning for kommunikasjonsbokas utforming. Gayle Porter beskriver sine kliniske erfaringer med flere generelle prinsipper for organisering av vokabularet avhengig av det mulige antall symboler tilgjengelig pr side.

Kommunikasjonsbøker med et vokabular på mellom 6 til 30 symboler pr side beskriver hun på følgende måte. Første side(r) inneholder kommentarer, generell konversasjon, muligheter til å forhandle om aktivitet som er viktige å få sagt fort.

Symboler bør gjentas på flere steder i kommunikasjonsboka for å øke effektiviteten og spesifisiteten i kommunikasjonen. Hvert av emnene som er presentert kan inneholde flere sider, spesielt hvis antall symboler pr side er lite. Operasjonelle kommandoer som ”bla videre” må innarbeides på alle relevante sider for å gjøre barnet i stand til å få kontroll over plasseringen av hele ordforrådet.

170111 lese vil ha oyepekebok1

Øyepekebok med 8 symboler

 

170112 podd bok 2

Pekebok med 16 symboler

 170112 pekebok2 9 felt

Pekebok med 9 symboler