Tidlige kommunikasjonsbøker

Innlegget henger sammen med introduksjonen til Gayle Porters arbeid med PODD. For å komme til begynnelsen av introduksjonen klikk her. Organiseringen av ordforrådet avhenger av forskjellige andre behov. I tillegg til det enkelte barns utviklingsmessige og funksjonelle behov, er antall symboler tilgjengelig pr side av avgjørende betydning for kommunikasjonsbokas utforming. Gayle Porter beskriver sine kliniske erfaringer med flere generelle prinsipper for organisering av vokabularet avhengig av det mulige antall symboler tilgjengelig pr side. Kommunikasjonsbøker med et vokabular på mellom 6 til 30 symboler pr side beskriver hun på følgende måte. Første side(r) inneholder kommentarer, generell konversasjon, muligheter til å forhandle om aktivitet som er viktige å få sagt fort. Symboler bør gjentas på flere steder i kommunikasjonsboka for å øke effektiviteten og spesifisiteten i kommunikasjonen. Hvert av emnene som er presentert kan inneholde flere sider, spesielt hvis antall symboler pr side er lite. Operasjonelle kommandoer som ”bla videre” må innarbeides på alle relevante sider for å gjøre barnet i stand til å få kontroll over plasseringen av hele ordforrådet. 

Tidlige kommunikasjonsboker oyepeketavle3

Øyepekebok med 8 symboler

 

Tidlige kommunikasjonsboker pekebok1

Pekebok med 16 symboler

 

Tidlige kommunikasjonsboker pekebok2

Pekebok med 9 symboler