Publikasjoner

DIALOG

dialog forside

DIALOG er ISAAC Norges medlemsblad og kommer ut to ganger i året.
Det finns nå i digital utgave.

 

 

 

 

 

 

AAC Journal

AAC er ISAACs offisielle vitenskapelige tidsskrift om alternativ kommunikasjon. Det kommer ut hvert kvartal, publisert av Taylor & Francis (mars, juni, september og desember).

isaac aac journalTidsskriftet har en internasjonal og tverrfaglig leserkrets. Oppgaven er å dokumentere kunnskapsgrunnlaget, fremme forståelse og bidra til å forbedre forholdene for personer med komplekse kommunikasjonsbehov og familiene deres, inkludert personer i alle aldre med medfødte funksjonsnedsettelser og utviklingshemming (f.eks. autismevansker, cerebral parese, down syndrom) og de med ervervede funksjonsnedsettelser (f.eks ervervet hjerneskader, afasi, demens).

AAC publiserer vitenskapelige artikler om ASK som rapporterer forskning om kartlegging, behandling  rehabilitering, og opplæring for personer som bruker eller kan bruke ASK; eller diskuterer teori, teknologi, og utvikling av ASK-systemer. Det er et bredt spekter av emner, som gjenspeiler det som foregår på feltet internasjonalt. 

AAC publiserer manuskripter i følgende kategorier:
• Systematic reviews and meta-analyses
• Tutorials
• Forum papers 
• Case studies

Mer detaljert informasjon om tidsskriftet finns på ISAAC AACs hjemmeside.