Redaksjonsgruppe Dialog

Medlemsbladet DIALOG har en redaksjonsgruppe. 

 

Redaktør: Solfrid Lie , Spesialpedagog og fagutvikler ved Kvadraturen skolesenter

Odd Helge Vinje, Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag

Jenny Hysing, Statped Vest

Tone Mjøen, Habiliteringstjenesten Vestfold 

dialog logo