A Right to Speak

Den skotske regjeringen har i juni 2012 utgitt retningslinjer som omhandler tjenestene og tilbudet til mennesker som har behov for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon ASK. Det er et omfattende dokument med tydelige anbefalinger, kostnadseksempler og illustrerende case-beskrivelser.

Du finner hele rapporten her.