Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Anne-Merete Kleppenes og Anita Sande var studentar våren 2013 ved det som no heiter Høgskulen i Sørøst-Norge. Oppgåva tek føre seg opplæringslova i møte med elevar som bruker ASK, og vart skrive ved ASK2-utdanninga ved Høgskolen i Vestfold våren 2013.

Forfattarane er både seniorrådgjevarar ved Statped vest, med kontorplass i Sogn og Fjordane. Oppgava kan lastes ned her.