Universell utforming

Universell utforming av digitale læremidler. 

Regjeringen arbeider med et lovforslag som innebærer at alle nye digitale læremidler og løsninger i skolen fra 2018 må tilpasses elever med ekstra utfordringer. Og at det fra 2021 også vil gjelde gamle digitale læremidler og løsninger som brukes i skolen. 

Isaac sendte innspill til kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.12.16.